Til innholdet

Prosjektnummer

900946

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900946
Status: Avsluttet
Startdato: 05.12.2013
Sluttdato: 30.04.2014

TEKSET 2014 – Teknologi- og innovasjonsjonsarena for settefisknæringen

TEKSET 2014 ble gjennomført med over 260 deltagere. Alle foredragene og en oppsummerende sluttrapport der alle ideer og innspill (godt over 1000 stk.) som ble notert ned under diskusjonene rundt bordene i de innlagte diskusjonspausene er oppsummert.
 
Alle dokumenter finnes her: tekset.no.
TEKMAR - Teknologisk innovasjon i havbruk (tekmar.no) har blitt arrangert i flere år som en innovasjonsarena for den sjøbaserte havbruksnæringen (se f.eks. TEKMAR 2013 (FHF-900961). Sentrale aktører fra settefisknæringen, samt relev​​ante organisasjoner og foreninger, inkludert FHF, møttes på SINTEF SeaLab i Trondheim i forbindelse med Aqua Nor 2013. I forkant av møtet ble en rekke aktører kontaktet og alle mente at det nå er på tide å få etablert en slik innovasjonsarena. Konklusjonen fra alle inviterte aktører var at TEKSET​ vil bli en nyttig katalysator for teknologisk innovasjon i settefisknæringen. En bredt sammensatt programkomité ble opprettet for å arbeide fram aktuelle temaer for TEKSET 2014.
Å bli en arena der aktører i den norske settefisknæringen drøfter utfordringer og fremtidens løsninger knyttet til teknologi og drift/operasjon av settefiskanlegg. Programkomiteen ønsker å skape en ny innovasjonsarena for settefisknæringen der det legges spesiell vekt på å ta i bruk kunnskap fra andre næringer.
TEKSET som arena for kunnskapsutveksling innen settefisknæringen, der en også tar i bruk kunnskap fra andre næringer, forventes å gi en betydelig nytteverdi i form av raskere erfarings- og kunnskapsutveksling, og identifisering av nye teknologiske utviklingsbehov og -muligheter for å styrke settefisknæringen og produksjon av robust og sterk smolt.
Arbeidet med å avholde TEKSET 2014 vil bestå av:

1. Forarbeid
Programutarbeidelse i regi av programkomiteen, invitere foredragsholdere, opprettelse av enkel hjemmeside, organisere andre praktikaliteter m.v.

2. Arrangere seminaret
TEKSET 2014 vil bli arrangert 5.–6. februar 2014 på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Seminaret vil gå over 2 dager, og målsetningen er å gi rom for omkring 150 deltagere. Gjennom dette seminaret vil næringsaktørene kollektivt bli utfordret (primæraktører og sentrale premissgivere), samtidig som en har en bred og inkluderende inngang for aktørene. Hele bredden av næringens aktører vil bli gitt mulighet til å påpeke de spesifikke behov for forskning. Det vil bli vektlagt å invitere bidragsytere fra andre bransjer og forskningsmiljøer enn de som tradisjonelt defineres som en del av næringen.

3. Etterarbeid
Dette vil inkludere:
• sammenfatning av seminaret
• rapportering og utarbeidelse av prosjektbeskrivelser innen prioriterte temaområder
• drift av nettsiden tekset.no.
TEKSET er i seg selv en formidlingsarena, og alle innlegg vil bli tilgjengelig fra FHFs nettsider og på nettstedet tekset.no i ettertid.
keyboard_arrow_up