Til innholdet

Prosjektnummer

901008

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901008
Status: Avsluttet
Startdato: 15.05.2014
Sluttdato: 31.05.2014

FoU-seminar om teineteknologi

FoU-seminaret ble gjennomført med 35 deltakere fordelt på fiskere, forskere og redskapsindustri. Presentasjoner og oppsummering er registrert og publisert.
Det har i løpet av de siste årene vært en økende etterspørsel etter effektiv teineteknologi for fiske etter torsk og andre torskefisker. Det er flere grunner til det, blant annet at teinen er et skånsomt redskap hvor fisken som fanges er levende og kan benyttes til levendelagring. Kvalitet og bærekraft for miljø og ressurs trekkes også frem som viktige grunner.
 
Teine er fortsatt et lite utbredt redskap i det norske torskefiskeriet, og dette skyldes at fangsteffektiviteten har vært for lav sammenlignet med garn og line. Den største FoU-utfordringen for teinefisket har derfor vært å gjøre redskapen mer effektiv.

For å møte etterspørselen har både fiskere, FHF gjennom ulike FoU-prosjekter og redskapsindustri jobbet med å finne løsninger som kan være konkurransedyktig til f.eks. line og garn. Partene mener nå at det kan være grunnlag for å vurdere oppskalering og kommersialisering.

FHF vil med dette invitere fiskere, redskapsindustri, FoU- miljøer og andre interesserte til FoU-seminar for å formidle kunnskapsfronten innen teineteknologi, samt avklare videre FoU-behov med tanke på implementering og kommersialisering.
Å gjennomføre et FoU-seminar om teineteknologi som er egnet for kommersielt torskefiskeri.
 
Delmål
• Å formidle resultater fra FoU innen teineteknologi.
• Å kartlegge FoU-behov for å lykkes med implementering/ kommersialisering av teiner som redskap innen torskefiskeriene.
Fiske med teiner gir minimal bunnpåvirkning, liten bifangst og lavt energiforbruk (Jennings and Kaiser 1998; Thomsen et al. 2010). Teine regnes derfor som et av våre mest ressurs- og miljøvennlige redskaper. I tillegg er fisk fanget med teine av topp kvalitet og velegnet for levendelagring fordi fisken i liten grad er påført skade og stress som følge av redskapskontakt. Dette gir grunnlag for økt verdiskaping, spesielt for den mindre kystflåten.
Det skal avholdes FoU-seminar 15. mai 2014 på Gardermoen. Fiskere, leverandørindustri og FoU-miljøer inviteres til å delta.
 
Agenda
1. Åpning ved Rita Naustvik Maråk, FHF

2. Status for FoU innen teineteknologi:
• Svein Løkkeborg, Havforskningsinstituttet
• Lasse Rindahl, SINTEF Fiskeri og havbruk
• Leonore Olsen, Universitetet i Tromsø (UiT) 

3. Erfaring/ utviklingsarbeid innen teineteknologi ved Anfinn Sjåstad, Escano AS

4. Erfaringer ved fiske med Lofotteina ved André Reinholdsen

5. Gruppearbeid: Hva skal til for å lykkes med implementering/ kommersialisering av teiner som redskap innen torskefiskeriene?

6. Presentasjon av gruppearbeid

7. Avslutning / oppsummering
Presentasjoner og oppsummering formidles på FHFs nettside.
keyboard_arrow_up