Til innholdet

Prosjektnummer

900917

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900917
Status: Avsluttet
Startdato: 13.06.2013
Sluttdato: 13.06.2013

FoU-seminar om fangstbehandling

FoU-seminaret er gjennomført i henhold til planen. Interessen vurderes som god, med ca. 55 deltakere fra næringen.

Presentasjoner fra seminaret er publisert på FHFs nettsider. I tillegg fikk seminaret god dekning i FiskeribladetFiskaren.
Gjennomføringen av årets torskefiskeri avdekket fornyet behov for å fokusere på fangstbehandling, fra fisken fanges til den er klar for konsument. Store kvoter, høy tilgjengelighet og lave priser pekes ut som viktige faktorer til at det blir økt innslag av dårlig kvalitet på råstoffet i norsk hvitfisknæring.
 
Vesentlige deler av råstoffet som leveres er dårlig utblødd og har spalting og slag-/klemskader. Feilene forplanter seg til sluttproduktene og gir seg utslag i dårligere effektivitet og høyere kostnader i produksjonen, mindre utbytte, dårligere betalt produktmiks, mindre fleksibilitet, lavere priser på sluttprodukt, flere reklamasjoner og dårlig omdømme.
 
Gjennom å ta i bruk og utvikle ny teknologi vil en kunne bidra til å løse en del av utfordringene for å øke kvaliteten knyttet til fangstbehadnling.
• Å formidle resultater fra pågående og avsluttede prosjekter som omhandler fangstbehandling i verdikjeden.
• Å generere nye FoU-behov.
• Å bidra til dialog mellom forskere og fiskere.
Det forventes økt fokus på teknologiutvikling som virkemiddel for økt kvalitet i verdikjeden fra bunn til munn.
FoU-seminaret, Fangstbehandling: Kvalitet langs hele verdikjeden!, er planlagt gjennomført i Alta 13. juni 2013 i regi av FHF.

Program
• Kort presentasjon av FHF
• Automatisert landegning ved Lasse Rindahl, SINTEF
• Utvikling av teineteknologi ved Svein Løkkeborg, Havforskingsinstituttet
• Automatisert fangstbehandling ved Hanne Digre, SINTEF
• Kompakt slag/bløggemaskin på snurrevad ved Kjell Midling, Nofima
• Bløgging og utblødning ved Leif Akse, Nofima
• Fangstskader og kvalitet på sluttprodukt ved Sjurdur Joensen, Nofima
• Kjølemetoder og kvalitet på råstoff og sluttprodukt ved Leif Akse, Nofima
• Tiltak for å øke kvaliteten ved fisker/ industri
Det er planlagt formidling gjennom:
• FHFs hjemmeside
• Fiskarlaget Nord
• Direktekontakt med bedriftene
• FiskeribladetFiskaren
keyboard_arrow_up