Til innholdet

Prosjektnummer

901059

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901059
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2014
Sluttdato: 31.12.2014

Maring fagdag 2014

Maring fagdag 2014 var den 10. i rekken som FHL Maring/Maring forum/RUBIN, og de siste tre år FHF, har arrangert. Hovedtema i 2014 var råstofftilgang og råstoffutnyttelse.

Maring fagdag 2014 ble arrangert av FHL og FHF i samarbeid. Det var invitert 13 foredragsholdere. Potensiale med uutnyttede marine ressurser, både i form av ressurser på lavere trofisk nivå enn fisk og uutnyttet restråstoff fra hvitfisksektoren, ble godt belyst. Fra statssekretæren ble det klart oppmuntret og oppfordret til videre satsing på økt ressursutnyttelse, ikke minst for restråstoff. Fra rederi og fra ingrediensindustri ble det ytret muligheter og planer for økt utnyttelse av hvitfisk-restråstoff fra havfiskeflåten, og fra havbruksnæringen klart ytret behov og ønske om økt tilgang til fôringredienser fra slikt råstoff. Hovedfokus her var på ensilering av råstoff om bord i havfiskefartøy.

Det var 70 deltakere på fagdagen. 56 % av disse var fra bedrifter i og i tilknytting til næringen, 26 % var fra FoU-institusjoner og 13 % fra offentlig sektor/myndigheter og næringsorganisasjoner.
Maring fagdag arrangeres i samarbeid mellom FHF og FHL for tredje gang. I 2013 ble fagdag marint restråstoff arrangert av FHF. Fagdagen er i 2014 det viktigste formidlingsarrangement i FHFs satsing innen marint restråstoff. Målgruppe for fagdagen er marin ingrediensindustri og sjømatnæringen forøvrig. Hovedtema for fagdagen er råstofftilgang og råstoffutnyttelse. 
• Å bidra til økt innsats for industriell utnyttelse marine råstoffer inkludert restråstoff. 
• Å bidra til formidling av resultater samt og identifisere vesentlige FoU-tema for næringen, FHF og andre interesserte. 
Fagdagen skal øke kunnskapen i næringen om gjennomførte og pågående prosjekter, identifisere FoU-tema og ellers stimulere til videre satsing på næring og FoU. 
Tid og sted
Fagdagen arrangeres på Radisson BLU Airpost Hotel, Gardermoen
Tidspunkt: Torsdag 27.11.2013 kl. 09.00–15.00
 
Program
Velkommen ved Kristin Alnes (FHL) og Stein Ove Østvik (FHF)
Dagen ledes av Øyvind Andre Haram (FHL)

Analyse av marin ingrediens industri
Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Potensialet i våre havområder
Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet

Industriell produksjon av marin biomasse fra lavere trofisk-nivå
Gunvor Øie, SINTEF

Høsting fra lavere trofisk-nivå
Nils Tokle, Planktonic AS

Råstoffbehandling - kvalitet og logistikk: vesentlig for videre vekst i ingrediensindustrien
Halvor Nygård, Nofima og Leif Grimsmo, SINTEF Fiskeri og havbruk og Tom Ståle Nordtvedt, SINTEF Energi

Amund Drønen Ringdal, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Hvordan vil restråstoffindustrien posisjonere seg for å sikre tilgang av råstoff
Trond Iversen, Tarven AS

Perspektiver for utnyttelse av restråstoff hvitfisk havfiskeflåte
Asgeir Angelsen, Nordnes AS

Råstoffutfordringene: hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden?
Petter Martin Johannessen, EWOS AS

Mel fra hvitfiskflåten: marint protein til humant bruk
Alfred Halstensen, Halstensen Granit AS

Challenges and realistic opportunities in the use of by-products from processing of fish and shellfish
Ragnar L. Olsen, Universitetet i Tromsø
Arrangementet er en åpen samling for næringen og andre interesserte, der presentasjoner vil bli publisert på fhf.no.
keyboard_arrow_up