Til innholdet

Prosjektnummer

901475

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901475
Status: Avsluttet
Startdato: 04.12.2017
Sluttdato: 20.12.2017

Arbeidsmøte om yersiniose i sjø

• Det er store kunnskapsbehov vedrørende bakteriens egenskaper, smitteveier og risikofaktorer for sykdomsutbrudd av yersiniose i sjø.
• Arbeidsmøtet gav en grundig oversikt på yersiniose-situasjonen og kunnskapsstatus og -behov, inkludert utveksling av erfaringer og diskusjoner rundt videre prioriteringer.
• Referat fra gruppediskusjonene vil legges til grunn for en konkurranseutsetting av videre prosjektaktiviteter i januar 2018.
Arbeidsmøtet ble gjennomført med 38 deltakere fra FoU-institusjoner og næring.
 
Det ble holdt to innledende presentasjoner om situasjonen i felt/næringen fra Marine Harvest og Åkerblå. I tillegg fortalte prosjektleder Duncan John Colquhoun fra Veterinærinstituttet om det pågående prosjektet “Yersiniose i resirkuleringsanlegg for laks: Smittesporing, biofilmegenskaper og sanering” (FHF-901119). 

I resten (hoveddelen) av møtet ble det diskutert forhåndsdefinerte spørsmål i fem grupper, med oppsummerende referater av den enkelte gruppeleder (referent) i plenum. Basert på de respektive gruppenotatene forfattet FHF et referat fra møtet som ble sendt ut til alle deltakerne.
 
Arbeidsmøtet gav en grundig oversikt over yersiniose-situasjonen og kunnskapsstatus og -behov, inkludert utveksling av erfaringer og diskusjoner rundt videre prioriteringer. Disse vil bli konkurranseutsatt i januar 2018.
Et arbeidsmøte i denne formen er meget nyttig for rask og effektiv dokumentasjon av kunnskapsstatus og behov, som kan legges til grunn for videre igangsetting av forskningsaktiviteter.
Næringen opplever økende utfordringer med utbrudd av yersiniose på laks i siste halvdel av sjøfasen. Det er behov for å styrke grunnleggende og anvendt kunnskap om bakterie og sykdom.
Å gjennomføre et arbeidsmøte for å få enighet om kunnskapsstatus og -behov vedrørende bakterien Yersinia ruckeri og sykdomsutbrudd av yersiniose i sjø. Møtereferat fra gruppediskusjoner skal legges til grunn for en ny utlysning om temaet. 
Kunnskapsstatus og -behov vedrørende bakterien Yersinia ruckeri og sykdomsutbrudd av yersiniose i sjø, som skal legge grunnlag for videre FoU-aktiviteter.
Dato: 4. desember 2017
Sted: Radisson Park Inn hotell, Gardermoen
 
Program
09:30–10:15: Situasjonsrapport fra næringen (inkludert spørsmål)
Med Solveig Gaasø (Marine Harvest region Midt) og Barbo Klakegg (Åkerblå).

10:15–11:30: Gruppediskusjoner

11:30–12:15: Lunsj

12:15–13:30: Gruppediskusjoner fortsetter

13:30–14:45: Presentasjon av gruppediskusjoner (15 min per gruppe)

14:45–15:00: Oppsummering (FHF)
Det skal lages en synopsis av alle gruppediskusjonene til utsendelse til deltakerne etter møtet.
keyboard_arrow_up