Til innholdet
Fotokreditt: Nordlandsforskning

25.03.2021
Maja Bævre-Jensen

Tiltak for å redusere plastutslipp fra sjømatnæringen

Tre nye prosjekter skal nå dokumentere alternativer til plast og nye måter å forhindre plastutslipp til omgivelsene fra sjømatnæringen.

Del artikkel

Sjømatnæringen bidrar med plast til sine omgivelser. Blant annet har tidligere FHF prosjekter identifisert kilder, mengde og årsaker til utslipp av plast fra fiskeri og havbruk og utviklet analysemetoder for kvantifisering av mikro- og nanoplast i fisk.

Les «Viktig kartlegging av plast fra fiskeri og havbruk»

Med denne kartleggingen så er det tydelig for FHF at det beste vi kan bidra med i kampen mot plast nå er å kunne dokumentere alternative materialer til- og alternativ bruk av plast. Med bakgrunn i dette lyste FHF ut midler i fjor høst til «Tiltak for å redusere utslipp av plast fra sjømatnæringen».

Fôrslanger og havbruk

Kartlegging av utslipp av mikroplast fra havbruk antyder at en stor del av mikroplasten kommer fra fôrslangene. Dette oppstår når den ekstruderte pelleten med stor kraft går gjennom fôrslangene og treffer veggen inni slangen. I det FHF finansierte Havplast prosjektet estimeres dette til, basert på modellsimuleringer, et årlig utslipp av mikroplast fra fôrslanger i norsk lakseoppdrett i størrelsen 10-100 tonn, med en snittsimulering på 30 tonn. En av delmålene i den nevnte utlysningen var derfor «å fremskaffe kunnskap om tiltak og beste praksis som næringen kan iverksette for å redusere utslipp av nano- og mikroplast fra fôrslanger».

Prosjektet MICRORED er nå etablert med bakgrunn i denne problemstillingen med hovedmål om optimalisering av luft-baserte fôringssystemer for å redusere utslipp av mikroplast fra fôrslanger. Prosjektet ledes av SINTEF. For å introdusere prosjektet til næringen så arrangerer prosjektgruppen, i samarbeid med FHF, et webinar 21. april. Her vil også tidligere plastprosjekter bli presentert og prosjektgruppen ønsker også dialog med næringen som de kan ta med seg videre i prosjektgjennomføringen.

Program og påmelding finnes her

Alternativer til bruk av plast i fiskerinæringen

To andre prosjekter har også hatt oppstart som følge av den samme utlysningen. I takt med økende miljøbevissthet i samfunnet, etterspør dagligvarekjeder og forbrukere i større grad bærekraftig emballasje laget av fornybare materialer. I de båtene som i dag produserer ombordfryst filet så pakkes fisken i kasser på 6,8 kg, hvor hver filet ligger adskilt med plastfolie som skille. På en kasse kan det brukes så mye som opp mot 3 meter plastfilm per kartong, og beregninger viser at på en normal tur kan det gå med rundt 150 km plastfilm. Derfor var et av delmålene i utlysningen å dokumentere og teste alternative materialer til plast brukt til interleave-pakking.

I prosjekt «Dokumentasjon og testing av alternative materialer til plast» skal et nytt alternativ til plast, Biodolomer®, testes ut til interleave-pakking av fisk. Det er Gaia BioMaterials som står bak dette biologisk nedbrytbare materialet som i stor grad baseres på fornybare råvarer. Det er Sintef Ålesund som leder prosjektet, men vil samarbeide tett med Gaia BioMaterials.

Det tredje og siste delmålet i utlysningen gikk på dokumentasjon og testing av alternative materialer til plast brukt til snurrevadtau og trålmatter i fiskeriene. Uansett fiskeri i verden finner man nesten utelukkende plastbaserte fangstredskaper. I prosjekt «Alternative materialer til plast som er brukt til snurrevadtau og trålmatter» er hovedmålsettingen å kvantifisere og sannsynliggjøre hvor mye reduksjon i utslipp ulike tiltak og løsninger kan bidra med. Det skal inkluderes en vurdering av kostnad og økonomiske konsekvenser ved ulike tiltak og alternative materialer. 

Foto: Sintef ocean fra prosjektet "Alternative materialer til plast.."

-Dersom disse prosjektene bidrar med ny kunnskap som reduserer næringens utslipp av mikro og nanoplast til omgivelsene, så vil dette kunne gi til, i tillegg til et renere hav, også økt konkurransekraft for næringa, sier fagsjef i FHF, Eirik Sigstadstø.

 

 

keyboard_arrow_up