Til innholdet

Tiltak for å redusere utslipp av plast fra sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å redusere utslipp av både makro- og mikroplast fra sjømatnæringen.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901670
Prosjektnr: 901658
Prosjektnr: 901669

Problemstilling 

Sjømatnæringen bidrar til utslipp av plast i havet. Det er et mål å redusere dette. Det brukes store mengder plast til for eksempel emballasje. Håndtering av plasten kan da være en utfordring. Et bidrag til å redusere utslipp kan være å finne best og riktig bruk av fôrslanger. Et annet bidrag kan være å utvikle og dokumentere effekten av alternative materialer og løsninger til plast.

Tiltak og løsninger skal kunne iverksettes raskt. Prosjektforslag må kvantifisere og sannsynliggjøre hvor mye ulike tiltak bidrar med til reduksjon av utslipp.

Målsetting 

Redusere utslipp av både makro- og mikroplast fra sjømatnæringen.

 

Delmål 1

  • Dokumentasjon og testing av alternative materialer til plast brukt til snurrevadtau og trålmatter (slitematte for å unngå hull på trålsekk)-«labbetuss»)

Delmål 2

  • Dokumentasjon og testing av alternative materialer til plast brukt til interleave-pakking (praktisk bruk, matvaretrygghet, holdbarhet og avfallshåndtering med mer.)

Delmål 3

  • Fremskaffe kunnskap om tiltak og beste praksis som næringen kan iverksette for å redusere utslipp av nano- og mikroplast fra fôrslanger.
keyboard_arrow_up