Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

313024-5

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 313024-5
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2006
Sluttdato: 31.12.2006

Levende mellomlagring av kongesnegl

  • Fiskeriforskning rapport 15/2007
    "Mellomlagring av levende kongesnegl (Buccinum undatum). Effekt av lagringstemperatur på overlevelse og kvalitet". Forfattere: Sten Ivar Siikavuopio, Trine Dale og Mats Carlehög
Bedre utnyttelse av ressursene: Prosjekt ved Fiskeriforskning for å undersøke muligheten for levende lagring av kongesnegl
Målsetting:
Målet med prosjektet er å skaffe til veie biologiske nøkkeltall som kan danne grunnlag for praktisk utforming av gode transport og mellomlagringsløsninger.

Delmål:
- Undersøke hvilket vannmiljø (temp., strøm, lys, algevekst, etc.) som gir lengst levetid og best kvalitet ved sjøbasert mellomlagring.
- Undersøke hvilke temperaturer som gir lengst levetid og best kvalitet ved tørr mellomlagring.

Bakgrunn:
Kongesnegl er en lite utnyttet ressurs i Norge, mens det har vært fisket etter arten i femti år langs kysten lenger sør i Europa. Nå er derimot interessen i Norge på vei oppover.
Dette kan gi nye muligheter for de mindre fiskebåtene. Sneglene trives nemlig best nært kysten, og man ser i utgangspunktet for seg en næring bygget opp rundt et fåtall mottak og produksjonsanlegg på land. Fangstfeltene ligger nemlig spredt langs kysten, og avstanden til nærmeste landanlegg kan bli stor. Dermed blir det nødvendig å mellomlagre sneglene og transportere dem levende fra fangstfeltene til anleggene på land.

Arbeidet skal utføres på Havbruksstasjonen til Fiskeriforskning utenfor Tromsø i samarbeid med produksjonsbedriftene Nordic Intermaritim AS og Su-San AS.

Prosjektet inngår for øvrig i Tiltakspakken for LUR (Lite Utnyttede Ressurser) 2006.

Resultater:
Dødeligheten var lav i samtlige grupper gjennom hele forsøksperioden. I høytemperaturgruppen, hvor dødeligheten var høyest, døde kun 2%. Størst negativ effekt hadde lagringen på muskelindeksen, hvor høytemperaturgruppen var signifikant minst.
De ulike gruppene av kongesnegler ble generelt vurdert veldig likt i sensorisk kvalitet.
Vi sitter igjen med et inntrykk av at kongesnegl egner seg godt for levende mellomlagring.

Kontakt person:
keyboard_arrow_up