Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900200

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900200
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2008
Sluttdato: 31.12.2008

Administrasjon av LUR-programmet og styringsgruppe 2008

For å redusere presset på de kvotebelagte fiskerier og bidra til å øke verdiskaping, lønnsomhet og sysselsetting ønsker man å ta i bruk større deler av de marine ressursene. For å sette ekstra krefter bak denne utviklingen har hele næringen gått sammen i LUR-programmet for Lite Utnyttede marine Ressurser.
Å sikre koordinering, fremdrift og resultater i arbeidet med LUR-arter ved at det avsettes midler til en prosjektlederstilling og styringsgruppe for LUR-programmet.
Nytteverdien for næringen vil være muligheten for kommersialisering av flere marine arter som kan utgjøre flere titalls millioner kr. per år i økt verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
 
LUR-programmet prioriterer for tiden arbeidet med kongsnegl, sjøpølse, kamskjell, bifangst og kartlegging av nye LUR-arter som kan gi grunnlag for kommersiell drift.
 
Andre nytteeffekter av LUR-programmet vil være;
• Øke det generelle kunnskapsnivået om utvalgte bifangstarters biologi, ressursgrunnlag og anvendelsesmuligheter.
• Økt samhandling mellom aktørene i verdiskjeden herunder: flåte/havforskning (referanseflåten), fiskeflåte, industri og marked.
• Kunnskapsøkning for fiskeri- og reguleringsmyndigheter om enkeltarter og deres betydning i flerbestandssammenheng.
• Åpne nye muligheter for utradisjonell anvendelse av marint råstoff.
FHF avsetter midler til LUR-programmet hvert år. Programmet bidrar med grunnfinansiering i prosjekter til enkeltbedrifter eller fellesprosjekter som ønsker å skape virksomhet for lite utnyttede ressurser. LUR-programmet bidrar også med kompetanse i felles løft for å fjerne flaskehalser som er til hinder for utvikling innen prioriterte områder. 
Resultatene fra FoU-prosjekter i LUR-programmet blir formidlet gjennom rapporter, nettsiden til FHF og gjennom artikler i fiskeripressen.
keyboard_arrow_up