Til innholdet

Prosjektnummer

900290

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900290
Status: Avsluttet
Startdato: 04.05.2009
Sluttdato: 30.06.2009

Profilering av LUR-arter under Sjømatfestivalen i Oslo 2009

23.03.2010 10:50:52 Sluttrapport:
Prosjektet er gjennomført i henhold til målsetninger. Til arrangementet hadde Sjømatfestivalen dugnad
ved forberedelse og klargjøring av LUR-produktene, og de leide inn utenlandske kokker som grillet LUR-arter med bakgrunn i egne tradisjoner. Produktene var fra råstoff av gapeflyndre, simpe, øyenpål, sypike og havmus. Det ble delt ut gratis smaksprøver, og målet var å vise at det meste som hentes opp av haven kan tilberedes til velsmakende retter.
Sjømatfestivalen gjennomførte en profilering av LUR-arter under Sjømatfestivalen/Kystens Dag 2007 og 2008 der FHF støttet tiltakene med totalt kr. 20.000. I forbindelse med arrangementene ble det bl.a. gjort en svært vellykket presentasjon av tilberedning av diverse LUR-arter, så som gapeflyndre, øypål, simpe, flatreke (amerikaner) og havmus.
 
I forbindelse med LUR-arrangementet vil Sjømatfestivalen fortsette med opplysningsarbeid og markedstiltak. Det vil bli presentert ulike metoder for tilberedning av lite utnyttede ressurser som isgalt, sypike, strandsnegler, strandkrabber, m.fl.
 
Kokker med innvandrerbakgrunn, som har tradisjon for å utnytte mange marine arter, vil presentere ulike måter å tilberede retter av LUR. Tilberedningen blir spesielt demonstrert og presentert for inviterte gjester fredag 5. juni. Men tilberedning av LUR-arter og utdeling av smaksprøver til publikum vil foregå under hele arrangementet 5. – 9. juni.
Å profilere LUR-arter overfor konsumenter i Oslo, slik at etterspørselen og forbruket av lite utnyttede arter kan økes. Gjennom arrangementet vil det bli satt fokus på helheten i naturen og presentert nye arter som ikke er vanlige i ”det norske kjøkkenet”. Publikum vil få presentert måter å tilberede disse nye artene på, samt smake på de ulike produktene.
I norske farvann er det omlag 220 arter. Blant disse rike fiske- og skalldyrforekomster langs kysten er det i dag en rekke arter som ikke utnyttes optimalt i forhold til potensialet, mens andre arter ikke utnyttes kommersielt i det hele tatt.
 
Nytteverdien vil være at mange potensielle konsumenter (100.000 besøkende) i Oslo får informasjon om LUR-artene, hvordan de kan tilberedes, samt smake på delikatessene. Dette vil være et godt utgangspunkt for å kunne øke konsumet at nye arter i Oslo-området.
Da Kystens Dag 9. juni faller på en tirsdag i 2009, velger Sjømatfestivalen i Oslo å bruke helgen – dagene før – til å markere Kystens Dag.
 
LUR-presentasjon
Man hadde i 2007 og 2008 et samarbeid med Fiskeridirektoratet og FHL om prenstasjon av ulike måter å tilberede LUR – lite utnyttede marine ressurser. LUR-artene er arter/ressurser som ikke er så vanlige å utnytte i det tradisjonelle norske kostholdet. Det være seg gapaflyndre, flatreke (glassreke), øyepål og simpe. Dette har blitt en stor publikumssuksess.
Sjømatfestivalen/Kystens Dag i Oslo SA vil også i år presentere LUR-arter i samarbeid med FHL, som oppfølgning av IOFs tidligere arbeid innenfor dette feltet.
Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom en rapport fra Sjømatfestivalen som legges ut på FHF sine hjemmesider. Videre vil Sjømatfestivalen samarbeide med Landslaget for lokalaviser om informasjon og markedsføring av festivalen. Sjømatfestivalen vil også lage informasjonsmateriell og annonser der fokuset på LUR-arter vil fremkomme.
keyboard_arrow_up