Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900073

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900073
Status: Avsluttet
Startdato: 06.06.2008
Sluttdato: 27.06.2008

Profilering av LUR-arter under Sjømatfestivalen/Kystens dag 2008 i Oslo

Indre Oslofjord Fiskerlag (IOF) gjennomførte en profilering av LUR-arter under Sjømatfestivalen/Kystens Dag 2007 der FHF støttet tiltaket med kr. 5.000. I forbindelse med arrangementet ble det gjort en svært vellykket presentasjon av tilberedning av diverse LUR-arter, så som gapeflyndre, øypål, simpe, flatreke (amerikaner) og havmus.

Indre Oslofjord Fiskerlag (IOF) er et lokalt fiskerlag tilknyttet Norges Fiskerlag. Foruten å være et faglag for yrkesfiskere, forestår de organiseringen av fiskeomsetningen direkte fra fiskebåt ved Rådhusbrygga. Dette bryggesalget har foregått i flere hundre år, og er et svært positivt innslag i bybildet i Oslo. IOF disponerer deler av Rådhusbrygga (Utstikker 4). De holder på å etablere et permanent fisketorg med fiskedisk – og fiskerestaurant. IOF tror at fisketorget i Vika i Oslo vil bli en viktig arena for omsetning og informasjon om fisk og fiskerinæringen i hovedstadsområdet. De håper at torget også kan være en arena for LUR-arter.

IOF har i flere år gjennomført sjømatfestivaler på Rådhusplassen, og har de siste årene også gjennomført en markering av Kystens Dag i tilknytning til sine arrangement. Det vil bli servering av sjømat; fra fiskekaker til paella, og selvsagt fiskerlagets berømte fiskesuppe. Det blir NM i trossekasting, rekepillekonkurranse og krabbefiske for barn og voksne, gladjazz og bryggedans. Interessen for å være med har økt i det siste, og de tror derfor at arrangementet vil inneholde vesentlig mer enn det som er nevnt foran. IOF regner med at mer enn 100 000 mennesker vil være innom deres arrangementer i løpet av helgen.

De planlegger også å utgi en avis om aktivitetene på Rådhusbrygga. Avisen ”Kystens Dag i Oslo” vil utkomme som bilag til 120 000 abonnenter av Aftenposten Aften. Det blir flere sider inkludert redaksjonelt stoff i form av tekst og bilder om deres samarbeidspartnere og informasjon om sjømat og fiskerinæringen, i tillegg til annonser.

IOF ønsker i forbindelse med arrangementet i 2008 å sette fokus på helheten i naturen og presentere nye arter som ikke er vanlige i ”det norske kjøkkenet”. Derfor ønsker de å få frem informasjon om nødvendigheten av balansert uttak av alle artsgrupper. De ønsker derfor å presentere overfor publikum LUR-artene og måtene å tilberede dem på. Dette for å stimulere til økt omsetning av disse artene, noe som vil gavne både økologien i sjøen, fiskerinæringen og ikke minst konsumentene – som vil få et større utvalg og smake nye og interessante retter.

I forbindelse med denne publikumspresentasjonen vil IOF å kjøpe inn råvarer og hente inn kokker og andre eksterne medhjelpere. IOF vil utover dette stille med medlemmer som dugnadsmedarbeidere, og gi noe i form av ferske fangster av LUR-arter fra sine egne fiskebåter.

Under sjømatfestivalen vil det videre bli servering av sjømat; fra fiskekaker til paella, og selvsagt fiskerlagets berømte fiskesuppe. Det blir NM i trossekasting, rekepillekonkurranse og krabbefiske for barn og voksne, gladjazz og bryggedans. Interessen for å være med har økt i det siste, og IOF regner med at mer enn 100 000 mennesker vil være innom deres arrangementer i løpet av helgen.

Formål
Formålet med prosjektet er å profilere LUR-arter overfor konsumenter i Oslo, slik at etterspørselen og forbruket av lite utnyttede arter kan økes. Gjennom arrangementet vil det bli satt fokus på helheten i naturen og presentert nye arter som ikke er vanlige i ”det norske kjøkkenet”. Publikum vil få presentert måter å tilberede disse nye artene på, samt smake på de ulike produktene.
Målsetningen med prosjektet er å profilere LUR-arter overfor konsumenter i Oslo, slik at etterspørselen og forbruket av lite utnyttede arter kan økes. Gjennom arrangementet vil det bli satt fokus på helheten i naturen og presentert nye arter som ikke er vanlige i ”det norske kjøkkenet”. Publikum vil få presentert måter å tilberede disse nye artene på, samt smake på de ulike produktene.
I norske farvann er det omlag 220 arter. Blant disse rike fiske- og skalldyrforekomster langs kysten er det i dag en rekke arter som ikke utnyttes optimalt i forhold til potensialet, mens andre arter ikke utnyttes kommersielt i det hele tatt.

Nytteverdien vil være at mange potensielle konsumenter (100.000 besøkende) i Oslo får informasjon om LUR-artene, hvordan de kan tilberedes, samt smake på delikatessene. Dette vil være et godt utgangspunkt for å kunne øke konsumet at nye arter i Oslo-området.
Indre Oslofjord Fiskerlag (IOF) gjennomførte en profilering av LUR-arter under Sjømatfestivalen/Kystens Dag 2007 der FHF støttet tiltaket med kr. 5.000. I forbindelse med arrangementet ble det gjort en svært vellykket presentasjon av tilberedning av diverse LUR-arter, så som gapeflyndre, øypål, simpe, flatreke (amerikaner) og havmus.

IOF ønsker i forbindelse med arrangementet i 2008 å sette fokus på helheten i naturen og presentere nye arter som ikke er vanlige i ”det norske kjøkkenet”. Derfor ønsker de å få frem informasjon om nødvendigheten av balansert uttak av alle artsgrupper. De ønsker derfor å presentere overfor publikum LUR-artene og måtene å tilberede dem på. Dette for å stimulere til økt omsetning av disse artene, noe som vil gavne både økologien i sjøen, fiskerinæringen og ikke minst konsumentene – som vil få et større utvalg og smake nye og interessante retter.

I forbindelse med denne publikumspresentasjonen vil IOF å kjøpe inn råvarer og leie inn kokker og andre eksterne medhjelpere. IOF vil utover dette stille med medlemmer som dugnadsmedarbeidere, og gi noe i form av ferske fangster av LUR-arter fra sine egne fiskebåter.


Formål
Formålet med prosjektet er å profilere LUR-arter overfor konsumenter i Oslo, slik at etterspørselen og forbruket av lite utnyttede arter kan økes.
Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom en rapport fra IOF som legges ut på FHF sine hjemmesider. Videre vil IOF utgi en avis om aktivitetene på sjømatfestivalen. Avisen vil utkomme som bilag til 120.000 abonnenter av Aftenposten Aften. Her vil det være redaksjonelt stoff om festivalens samarbeidspartnere og informasjon om sjømat og fiskerinæringen.
keyboard_arrow_up