Til innholdet

Prosjektnummer

900216

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900216
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2009
Sluttdato: 18.12.2009

LUR-programmet: Forskningsformidling i 2009

LUR-programmet har i 2009 gjennomført formidlingsaktiviteter knyttet til arbeidsmøte om havbeite, utarbeidelse av artikler som presenterer resultater fra FoU-prosjekter, samt deltagelse med innlegg på ulike møter med bakgrunn i LUR-programmets arbeid.
 
Reiser og møter
Medlemmer i styringsgruppen har deltatt på følgende møter og aktiviteter der det har påløpt reise- og møtekostnader i 2009:
• Arbeidsmøte om havbeite på Gardermoen 5. mai 2009.
• Møte med Mattilsynet om fiske av kongsnegl i Trondheim 12. mai 2009.
• Innlegg på forskningsdagene på Skjervøy 24. september 2009.
• Innlegg på Skalldyrkonferansen i Stavanger 2.–3. november 2009.
• Innlegg på Fagdag Maring på Gardermoen 17. november 2009.
 
Faktaark
LUR-programmet hadde planlagt at det for 2009 skulle utarbeides 3 faktaark til bedriftene som oppsummerer viktige resultater fra programmets FoU-prosjekter. Det viste seg imidlertid at det var mest hensiktsmessig å lage artikler for FHFs nettside og andre medier som oppsummerer resultatene fra FoU-prosjektene. For 2009 har LUR-programmet fått utarbeidet informasjonssaker om prosjektene “Kartlegging av nye LUR-arter (FHF-900155)”, “Levendelagring av kongsnegl” og “Forsøksfiske etter kongsnegl”.

Arbeidsmøte om havbeite
LUR-programmet fikk i 2008 gjort en analyse av muligheter og utfordringer i forbindelse med havbeite i Norge. Resultatene ble oppsummert i en rapport fra Abraham Hallenstvedt som er lagt ut på FHFs nettside. For å presentere resultatene fra havbeiteprosjektet og diskutere mulighetene for havbeite fremover gjennomførte LUR-programmet et arbeidsmøte på Gardermoen 5. mai 2009.
 
For å sikre at viktige næringsaktører skulle delta dekket LUR-programmet inntil 50% av deres reisekostnader. Abraham Hallenstvedt ble engasjert til å planlegge, gjennomføre og oppsummere resultatene fra arbeidsmøtet. Møtet hadde 17 deltagere.
 
For å spre informasjon om resultatene fra rapporten om havbeite, og for å skape debatt rundt mulighetene for til å utvikle havbeite i Norge ble det utarbeidet en pressemelding og faktaark (vedlagt) som ble sendt til følgende medier: Fiskeribladet Fiskaren, Adresseavisen, Lokalavisen Hitra-Frøya, Bergens Tidende, Firdaposten, Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis, Agderposten, Aftenposten, Aftenposten Tromsø, NRK, NRK Trøndelag, NRK Møre og Romsdal, NRK Hordaland, NRK Rogaland, NRK Sørlandet, TV2 og Farsunds Avis.

I pressemeldingen ble det vist til professor emeritus Abraham Hallenstvedt sine klare råd om at kystsamfunn må gå sammen om havbeiteprosjekter for hummer og kamskjell. Dagens ordning med eksklusive fangstrettigheter er til hinder for å utvikle havbeite i Norge.
LUR-programmet blir ofte invitert til å holde innlegg om sine prosjekter og FoU-resultater på ulike nasjonale og regionale samlinger med forvaltning, næringsaktører og finansiører. Det er også en viktig del av programmets arbeid å formidle FoU-data og bidra aktivt til en kommersialisering av de arter en arbeider med.
Å spre resultatene fra FoU-aktivitetene i LUR-programmet, slik at man på en aktiv måte kan bidra til en kommersialisering av de arter vi arbeider med.
Nytteverdien for næringen vil være muligheten for å øke verdiskapingen gjennom å høste på nye arter. Dette kan gi et bidrag til fiskere gjennom et direktefiske og/eller høsting av LUR-arter i kombinasjon med annen drift.
Prosjektet gjennomføres med følgende aktiviteter:
 
Reiser og møter
Prosjektleder og styremedlemmer i LUR-programmet vil i 2008 delta på ulike møter med FHF, forskere og bedrifter. I tillegg vil prosjektleder og styremedlemmer delta på fagmøter/seminarer i regi av EFF, FHF, bedrifter, finansieringskilder, osv.
Næringsaktører og forvaltningen er positiv til at LUR-programmet deltar med innlegg for å spre informasjon om sine FoU-aktiviteter. Videre kan bedriftene på denne måten gi direkte tilbakemeldinger på hvilke utfordringer de ønsker skal prioriteres i tiden fremover.

Faktaark
LUR-programmet vil sende ut faktaark til bedriftene som oppsummerer de viktigste resultatene av programmets FoU-prosjekter. Faktaarkene vil være i A-4-format med trykk på begge sider, der bilder er et viktig virkemiddel i formidling av resultater. Inntil 3 faktaark planlegges utarbeidet og trykket.

Arbeidsmøte (workshop) om havbeite
LUR-programmet har i 2008 fått gjort en analyse av muligheter og utfordringer i forbindelse med havbeite i Norge. Resultatene er oppsummert i en rapport fra Abraham Hallenstvedt som er lagt ut på FHFs nettside. For å presentere resultatene fra havbeiteprosjektet og diskutere mulighetene for havbeite fremover skal LUR-programmet gjennomføre et arbeidsmøte på Gardermoen 5. mai 2009. For å sikre at viktige næringsaktører deltar vil man dekke inntil 50% av deres reisekostnader. LUR-programmet ønsker å engasjere Abraham Hallenstvedt til å planlegge, gjennomføre og oppsummere resultatene fra møtet. Det er kalkulert med totalt 30 deltagere på møtet, og at 8 næringsaktører deltar.

Diverse forskningsformidling
LUR-programmet vil ellers arbeide aktivt mot fagpressen for å spre informasjon om programmet og resultater fra aktuelle FoU-prosjekter til hele næringen. Det vil bl.a. arbeides mot Fisk Industri og Marked og Fiskeribladet. I tillegg vil man bruke nettsidene til FHF.
Prosjektet omhandler formidling i sin helhet.
keyboard_arrow_up