Til innholdet

Prosjektnummer

900612

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900612
Status: Avsluttet
Startdato: 15.02.2011
Sluttdato: 17.02.2011

Forutsetninger for kommersialisering av fangstbasert produksjon av kråkeboller og kråkebollerogn

Foredrag fra kråkebolleseminaret 17. mars 2011 foreligger.
Prosjektet gjennomføres som en bakgrunnsstudie i forbindelse med FHFs kråkebolleseminar 2011.

• Å belyse utfordringene som har vært ved å kommersialisere fangst og omsetting av kråkebolle, samt presentere de erfaringer som er gjort.
• Å få innspill til nye utviklingsprosjekter for å få i gang kommersialisert fangst av kråkeboller.

Rapporten skal bidra til å danne grunnlag for å vurdere status i kråkebollenæringen per 2011.
Prosjektet er en gjennomgang av erfaringene med Scan Aquas forsøk på en industriell tilnærming til bygging av en komplett for fangstbasert akvakultur med kråkeboller. Rapporten vil blant annet beskrive muligheter, begrensninger og FoU-behov i forbindelse med kråkebolleproduksjon.
Rapporten legges frem som et foredrag på FHFs kråkebolleseminar 2011
keyboard_arrow_up