Til innholdet

Prosjektnummer

900867

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900867
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2013
Sluttdato: 31.01.2013

Krabbekonferansen 2013

Krabbekonferansen ble gjennomført som planlagt 9.-10. januar 2013.
 
Det var godt oppmøte på konferansen og spesielt positivt at det var med flere ungdommer blant annet fra Frøya videregående skole. Rekruttering var også et tema under konferansen.
 
Kadmiumproblematikken i Salten var et sentralt tema. Man har enda ikke funnet kilden til forhøyede verdier av kadmium i krabbe i Salten.
 
Under konferansen var det også fokus på FoU. Ulike prosjekter ble presentert.
 
Alle foredrag er gjort tilgjengelig på FHFs nettsider. Deltakerliste er også tilgjengelig.
Krabbekonferansen har en lang tradisjon som møteplass for alle med interesse for krabber, fiskere, krabbeprodusenter, eksportører, utstyrsleverandører og representanter fra fiskesalgslag, forvaltning og forskningsmiljø.
 
Tidligere krabbeutvalget sto for gjennomføringen. Krabbeutvalget ble overført til FHFs Faggruppe for marine ressurser og siden 2008 har FHF finansiert og vært en medarrangør for konferansen.
 
Konferansen tar opp utfordringer for næringen. Det er en arena for å presentere aktuelle FHF-prosjekter og der man får innspill til nye prosjekter.
 
I de senere år har konferansen også tatt for seg andre fagområder som for eksempel LUR-prosjekter.
• Å gjennomføre en nettverkskonferanse for hele verdikjeden taskekrabbe.
• Å presentere relevante FoU-prosjekter.
• Å få innspill til FoU-strategi på området.
Konferansen vil bidra til:
• nettverksbygging i skalldyrnæringen
• å presentere FHF og aktuelle prosjekter
• å få innspill til nye prosjekter
Norges Råfisklag står for arrangement og gjennomføring av konferansen 9.–10. januar 2013 i Trondheim.

Det er satt ned en programgruppe bestående av:
Jan Erik Strøm, Råfisklaget
Einar Sande, Råfisklaget
Steinar Jonassen, Nordland Fylkes Fiskarlag
Marianne Sandstad, Fiskarlaget Midt-Norge
Eirik Sigstadstø, FHF
Foredrag fra konferansen vil bli lagt ut på blant annet FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up