Til innholdet

Prosjektnummer

901027

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901027
Status: Avsluttet
Startdato: 26.05.2014
Sluttdato: 03.07.2014

Analyse av sysselsettingseffekter i EU som følge av norsk sjømatimport

SINTEF-rapporten gir en analyse av sysselsettingseffekten i EU som følge av sjømatimporten fra Norge. Den beregner rundt 20.000 arbeidsplasser, der ca. 12.000 er direkte i bearbeidingsindustri, samt rundt 8.000 fra ringvirkninger.

Rapporten synliggjør på en enkel måte metodikken som er brukt for å komme frem til tallene, noe som bidrar til både åpenhet og legitimitet til tallene.

Rapporten er et verdifullt verktøy for både myndigheter og næringsorganisasjoner i dialogen med EU rundt rammebetingelser for sjømatimporten, og som sådan har potensielt svært stor verdi og nytte for næringen.
EU-markedet er avgjørende for store deler av norsk sjømatnæring. I forbindelse med pågånde kompensasjonsforhandlinger med EU er det av avgjørende betydning å få frem dokumentasjon som kan skape forståelse i EU for betydningen av at norsk sjømat får god tilgang til markedet.

En forskningsbasert utredning av arbeidsplasser i EU som direkte og indirekte følge av norsk sjømatimport vil kunne være et svært viktig bidrag til forhandlingene.
Å ha et konkret verktøy for norsk side, både myndigheter og næringsorganisasjoner, som en del av et bredt anlagt arbeid med markedsadgang til EU for norsk sjømat.
Nytteverdien for næringen i å oppnå gode resultater i kvoteforhandlinger og markedsadgang til EU er ekstremt stor.

Det vil ikke kunne vises til at denne analysen vil være det avgjørende verktøyet, men om det er en viktig del av kunnskapen fra norsk side som kan påvirke resultatene er verdien meget stor.
SINTEF Fiskeri og havbruk utfordres til å gjennomføre analysen.
Når den ferdige analysen foreligger vil den distribueres umiddelbart til norske myndigheter (som er i forhandlinger med EU), til europeiske forbruker- og industriorganisasjoner og til offentligheten generelt.
keyboard_arrow_up