Til innholdet

Prosjektnummer

901703

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901703
Status: Pågår
Startdato: 10.05.2021
Sluttdato: 23.06.2021

Sysselsettingseffekter i EU

​Både næringen og departementet ser svært stor nytte i om prosjektet “Analyse av sysselsettingseffekter i EU som følge av norsk sjømatimport” (FHF-901027) kunne oppdateres relatert til sysselsetting i EU som følge av norsk sjømateksport.

Det har stor verdi, både i dialog og forhandlinger med EU relatert til markedsadgang og det har stor verdi i øvrig dialog og vurderinger relatert rammebetingelser for handel med EU-markedet.
​• Å utarbeide oversikt over sysselsettingseffekter i EU som følge av norsk sjømateksport.
• Å distribuere denne til myndigheter og næring, og aktiv bruk i dialog og forhandlinger.
​Bidrag til rammebetingelser i handelen med EU.
SINTEF Ocean vil basere analysen på forrige prosjekt, “Analyse av sysselsettingseffekter i EU som følge av norsk sjømatimport” (FHF-901027), og derved bruke kjent metodologi, hvilket styrker arbeidet.
Aktiv kommunikasjon, fra SINTEF og FHF, både dirkete til næringsorganisasjoner og myndigheter, men også bredt til næringen og omgivelsene.
keyboard_arrow_up