Til innholdet

Prosjektnummer

901592

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901592
Status: Pågår
Startdato: 15.03.2020
Sluttdato: 20.02.2024

Helseeffekt av ketolinsyre (22:1n-11). Kostintervensjonsstudier i mus og mennesker

Fiskeinntak er vist å redusere risikoen for hjerte-og karsykdommer (K. He et al., Circulation (2004); A. König et al., Circulation (2004); A. Oudin et al., Lancet. (1989)). Dette underbygges også av epidemiologiske studier (K. & He et al., Circulation (2004); A. König et al., American Journal of Preventive Medicine (2005); and K. He et al., Circulation (2004), 35/7, 1538–42). Marine produkter som fisk og sjømat er hovedkilden av lange omega-3-fettsyrer slik som EPA og DHA. Også inntak av oljer som inneholder omega-3-fettsyrene EPA og DHA er assosiert med redusert hjertekarsykdom (W. S. Harris et al., American Journal of Clinical Nutrition (1997), 65/1645S–​1654S; and R. Buckley et al., British Journal of Nutrition (2004)).​

Data fra studier med atlantisk laks viser at når disse fôres med dietter anriket med enten sardinolje (lavt innhold av ketolinsyre) eller sildeolje (høyt innhold av ketolinsyre) hvor diettene ellers har like nivåer av DHA og EPA, skjer det en metabolske omdanningen av 18:3 n-3 (ALA) til EPA og DHA i takt med inntak av ketolinsyre. (T. K. K. Østbye et al., British Journal of Nutrition (2019)). Dette gjør at spesielt ketolinsyre er interessant som mulig supplement og som kan ha stort potensial innen helse og forebygging av hjerte-karsykdommer.

I samarbeid med produsent av ketolinsyre støttet av Norfimas eksperter på fisk, vil Halvorsen og Holven ved henholdsvis Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo kartlegge helseeffekter av ketolinsyre i prekliniske studier (mus) og i mennesker ved en human intervensjon. Et slik tverrfaglig samarbeid vil gi en bred undersøkelse av helseeffekter ved inntak av ketolinsyre hvor underliggende mekanismer for utvikling av hjerte-karsykdommer studeres. Helt konkret vil studier av inflammasjon, lipider og metabolske målinger, samt hvorvidt ketolin påvirker dannelsen av aterosklerose, den viktigste underliggende årsaken for hjerte-karsykdom i mus, gi verdifulle innsikt i helsebetydningen av ketolinsyre.

Alt i alt er det 2-årige prosjektet utformet slik at i løpet av denne perioden vil gi ny kunnskap om ketolinsyre, som fiskerinæringen etterspør.
• Å undersøke effektene av fiskeolje beriket med ketolinsyre sammenlignet med en fiskeolje med lavt innhold av ketolinsyre, hvor begge oljene ellers har det samme innholdet av EPA og DHA. Dette gjøres i en pilotundersøkelse og prekliniske intervensjonsstudier hvor man ser på kardiometabolske risikomarkører inkludert plasmalipider og lipidklasse-distribusjon samt inflammatoriske markører.
• Å belyse de underliggende mekanismene ytterligere ved å bruke målrettet metabolomics, lipidomics og transcriptomics før og etter intervensjonen for å ytterligere forstå helsefordelene og virkningsmekanismene.

Prosjektutvidelse primo 2023
Å kartlegge betydning av ketolinsyre på utvikling av kardiometabolske endringer slik som fettlever og metabolsk dysfunksjon.
Prosjektet vil gi svar på om ketolinsyre har helseeffekter i prekliniske studier (mus) og i en avgrenset human intervensjonsstudie. 

Data fra denne studien vil generere ny kunnskap som igjen vil gi nye muligheter for næringsutvikling – samt utviklingen av mulig nye helsepreparater.

Ved å dokumentere de gunstige helseeffektene ved konsum av fiskeolje, produsert av biprodukter av ketolinsyreberiket fisk, som sild, lodde, makrell og liten sandål, vil prosjektet bidra til en stor verdiskapning for samfunnet ved å utnytte dette i dag ubrukte potensialet. Ikke minst vil dette føre til nye muligheter for næringsutvikling for bransjen.
Prosjektet består av følgende to arbeidspakker (AP-er):

AP1: Undersøke effekten av fiskeolje med og uten ketolinsyre på lipidmetabolismen og utvikling av aterosklerose i en dyremodell
For å undersøke de underliggende mekanismene for helseeffektene av fiskeolje beriket med ketolinsyre, vil man utføre en musestudie med en genotype som er utsatt for utvikling av aterosklerose (ApoE-/-). Mus vil bli fôret med fiskeolje med ketolinsyre. 

Primært endepunkt: Grad av aterosklerose i aortaroten. 

Sekundære endepunkter: Lipider, metabolisme, inflammasjon og kroppssammensetning.
 
AP2: Human intervensjonsstudie med fiskeolje med og uten ketolinsyre
For å kunne dokumentere effekter av fiskeolje med høye eller lave nivåer av ketolinsyre, vil det gjennomføres en pilotstudie – en randomisert human intervensjonsstudie. 

Prosjektet vil ha tre grupper som skal motta:
1) fiskeolje med høyt innhold av ketolinsyre
2) fiskeolje med lavt innhold av ketolinsyre og gruppe 
3) solsikkeolje med høyt innhold av oljesyre

Primære endepunkter: Konsentrasjon av EPA og DHA i plasma og fosfolipider. 

Sekundære endepunkter: Lipider, metabolisme og inflammasjon.

Prosjektutvidelse knyttet til AP1, primo 2023
Organer inkludert lever vil bli analysert for lipidsammensetningen, betennelse (inflammasjon). Transcriptome-analyse (stor gen-avlesning) av alle insulinfølsomme organer vil bli foretatt etterfulgt av bioinformatiske analyser for å fremskaffe oversikt over genuttrykk og signalveier (GO terms) som påvirkes av ketolinsyreberiket diet. Alle sammenligninger av ketolinsyre-effekten blir gjort opp mot balanserte kontrolldietter med fiskeoljer.
Når resultater fra studien foreligger vil prosjektledelsen ha løpende dialog med kommunikasjonsavdelingene ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo for assistanse med formidlingen ut til ulike målgrupper. I tillegg vil en benytte sosiale medier som LinkedIn® og Twitter®.

Resultater vil bli presentert på relevante konferanser og publisert i vitenskapelig tidsskrifter.

Prosjektuvidelse primo 2023
Når resultater fra studien foreligger, vil prosjektledelsen ha løpende dialog med kommunikasjonsavdelingene ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo for assistanse med formidlingen ut til ulike målgrupper. I tillegg vil man benytte sosiale medier som LinkedIn og Twitter. Resultater vil bli presentert på relevante konferanser og publisert i vitenskapelig tidsskrifter.
keyboard_arrow_up