Til innholdet

Prosjektnummer

901786

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901786
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2022
Sluttdato: 01.06.2025

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av olje rik på ketolinsyre (CetoSkin)

Atopisk eksem er en utbredt hudsykdom basert på en defekt i hudbarrieren og resulterende tørr hud. Atopisk eksem kan gi sår og infeksjoner i huden, og påvirker i mange tilfeller livskvaliteten hos dem som er utsatt for hudsykdommen. I dag er det hovedsakelig kortisonpreparater som blir brukt i behandlingen for å redusere graden av eksem, og det er et ønske om å finne alternative måter å behandle eksem på for å redusere bruken av kortison. Kortisonpreparater kan føre til at huden blir tynnere, noe som kan være negativt for hudkvaliteten.  

Lipider spiller en viktig rolle for at huden fungerer som den skal, som barriere mot væsketap og infeksjoner, og de deltar også i et komplekst signalnettverk. Hudbarrieredefekten ved atopisk eksem aktiverer immuncellene uten at disse kan reparere skaden og det oppstår en ond sirkel av betennelsesreaksjoner og videre skade i huden. 

Det er kjent at lipidene i huden er forandret ved atopisk eksem og dette er tett knyttet til betennelsen og den reduserte hudbarrieren. Olje rik i ketolinsyre har vist seg å ha en dempende effekt på inflammasjon i andre vevstyper, samt øke omega-3-fettsyrene EPA og DHA som også virker mot inflammasjon. Det er av stor betydning hvis den anti-inflammatoriske effekten også kan vises i hud/eksem. 

Prosjektet ønsker å undersøke om en olje rik på ketolinsyre kan påvirke hudkvaliteten hos personer med atopisk eksem og tørr hud, og redusere graden av eksem.
Hovedmål
Å undersøke om olje rik på ketolinsyre kan påvirke graden av atopisk eksem.

Delmål
1. Å undersøke om inntak av olje rik på ketolinsyre endrer fettsyresammensetning og lipid-mediatorer i hud hos deltakere med atopisk eksem.
2. Å undersøke om inntak av olje rik på ketolinsyre endrer fettsyresammensetning og lipidinnhold i blod hos deltakere med atopisk eksem.
3. Å undersøke om inntak av olje rik på ketolinsyre påvirker inflammasjon i huden hos deltakere med atopisk eksem.
4. Å undersøke om inntak av olje rik på ketolinsyre påvirker vanntap fra huden.

Cellestudie
Å undersøke mulige effekter av påføring av olje rik på ketolinsyre på en human 3D-cellemodell.
Dette prosjektet vil være et viktig steg for å samle informasjon om pelagiske fiskeoljer, og vil kunne generere ny kunnskap for å forbedre utnyttelsen av restråstoff fra norsk pelagisk industri. Det vil kunne føre til kommersialisering av bærekraftige produkter som gir fordeler for miljø, for samfunnet og økonomisk. Ved positive funn, vil prosjektet kunne bidra inn i behandlingen av den utbredte hudsykdommen atopisk eksem.
Prosjektet vil bestå av en klinisk studie med personer med atopisk eksem i Manchester, Storbritannia. Det praktiske arbeidet med studien vil bli utført av Universitetet i Manchester. Deltakere med atopisk eksem vil bli delt inn i to grupper, en gruppe får olje rik på ketolinsyre, og en gruppe får en kontrollolje. Før og etter spiseperioden med oljene skal deltakerne blant annet ta hud- og blodprøver, samt besvare skjema før og etter spiseforsøket for å evaluere effekten av oljen. En hudlege vil undersøke huden før og etter spiseperioden for å se om det er en effekt på grad av atopisk eksem.

Det vil bli søkt til etisk komite i Storbritannia for å få godkjennelse til å gjennomføre studien. Studien vil også bli monitorert av Møreforsking AS gjennom tre fysiske besøk, et før oppstart, et under spiseperioden og ett etter spiseperioden for å undersøke at arbeidet følger studieprotokoll. Studien gjennomføres som en dobbelblindet, randomisert, placebo-kontrollert studie og dermed oppnår de høyeste kvalitetskrav for en intervensjonsstudie.
 
En 3D-cellemodell skal benyttes for å undersøke hvilken effekt påsmøring av olje rik på ketolinsyre har på hudkvaliteten. Opptak av fettsyrene skal undersøkes, samt effekten av oljene på inflammasjonsmarkører i cellemodellen.
Følgende formidling er planlagt:
• Publikasjon på nettsider og/eller Facebook®-sider til samarbeidspartnerne i prosjektet.
• Populærvitenskapelig vitenskapelig artikkel på prosjektet i relevante lokale tidsskrifter (for eksempel Fiskaren).
• Faktaark om prosjektet. 
• Artikler om prosjektet vil bli publisert på FHF.no og Moreforsk.no med lenker til nettsider til samarbeidspartnere. 
• Vitenskapelig rapport til FHF.
Frokostseminar med prøvesmaking av makrellolje og representasjon av resultater fra prosjektet. 
• Presentasjon av resultater ved relevante konferanser.
keyboard_arrow_up