Til innholdet

FHF-møte om kvalitet på Myre 13. februar

Fagfelt: Villfisk

Avsluttet

Februar 13, 2019

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 15:00

Øksneshallen

Myre

FHF-møte om kvalitet på Myre 13. februar

I forbindelse med skreifestivalen på Myre arrangerer FHF et seminar som adresserer mange sider av arbeidet med kvalitet og som vil ha bred interesse.

Det er tett sammenheng mellom kvalitet og lønnsomhet, og det jobbes intenst med kvalitet i alle deler av hvitfisknæringen. Det skjer i flåten, det skjer i landindustrien, og det skjer i forskningsinstitusjonene. Deling av resultater og erfaringer er viktig for at den enkelte aktør skal kunne utnytte den erfaring og kunnskap som andre har bragt frem. Derfor arrangerer FHF et møte på Myre 13. februar som skal bidra til nettopp dette. 

Et viktig møte om et viktig tema. Møtet vil adressere mange sider av kvalitetsarbeidet som skjer, og det vil bringe frem både resultater og erfaringer.

10.00 Møtestart

* Åpning - FHF                    
Kunstig agn – lavere kostnader og økt fangsteffektivitet -Roar Pedersen, FHF     
Fangstbegrensning for snurrevad, og erfaringer med teinefiske etter torsk
      - Olafur Arnar Ingolfsson, HI.
      - Anne Christine Palm, HI.
Biogarn - Eduardo Grimaldo, Sintef Ocean
Mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen - Ana Carvajal, Sintef Ocean
Økt verdi av restråstoff fra sjømatnæringen - Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, Vesterålen Marine Olje

11.30 – 12.30  Lunsj

Kvalitet fra fangst til levering – hvorfor levendefisk er så viktig - Sjurdur Joensen, Nofima
Hold av levendefisk ombord fram til slakting - Stein Harris Olsen, Nofima
* Levendelagring av hvitfisk, et sammendrag av resultater fra flere forsøk og fullskalatesting - Guro Møen Tveit, Sintef Ocean 

13.30 – 13.45  Kaffepause

Kvantesprang for hysa - levendelevering - Torbjørn Tobiassen, Nofima.
Objektiv kvalitetsmåling av rund fisk - Karsten Heia, Nofima             
Kvalitetsstandard for ombordfryst filet og merkevaren Mørefisk - Wenche Emblem Larssen, Møreforsking
Fangsthåndtering, volum og kvalitet - Edgar Henriksen, Nofima.

15.00      Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted: Øksneshallen på Myre

Tid: 13. februar 2019 

Møteleder: Frank Jakobsen, FHF

 

Program

 

 

Program

keyboard_arrow_up