Til innholdet

FHFs hvitfiskseminar 29. oktober

Fagfelt: Hvitfisk

Avsluttet

Oktober 29, 2020

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 12:15

Teams
Påmelding til arrangementet

FHFs hvitfiskseminar 29. oktober

FHFs årlige hvitfisk-seminar er en viktig arena for deling av kunnskap om utviklingstrekk i næringen. I år blir seminaret 29. oktober, naturlig nok blir det digitalt, men det blir ikke mindre viktig av den grunn.

Seminaret blir bredt, og som vanlig blir det kompakt, med korte effektive innlegg.

Du melder deg på og får tilsendt invitasjon til teams-seminaret i forkant.


Program:

09.00  Start

Åpning og status på FoU-innsatsen
FHF

Kvalitet på hvitfisk.

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk (901585).
Edgar Henriksen, Nofima.

Drypptap på hvitfisk (901639).
Silje Kristoffersen, Nofima.

Kvalitetsfeil på stor snurrevadtorsk (FHF-utlysning høsten 2020).
Roar Pedersen, FHF.                    

Kartlegge forekomst av kveis i hvitfisk (901628).
Arne Levsen, HI.

10.00 – 10.05  Kaffepause

Frysing/tining, restråstoff og helseeffekter av jod.

Optimalisering av radiofrekvens tining av frossen H/G torsk (901478).
Svein Kristian Stormo, Nofima.

Lakefrysing av hvitfisk (901580)
Wenche Emblem Larsen, Møreforskning.

Refresh-produkter av hvitfisk (901596).
Tom Ståle Nordtvedt, SINTEF.

Tilgang og anvendelse av restråstoff i sjømatnæringen 2019 (901605).
Magnus Stoud Myhre, SINTEF Ocean AS.

Torsk, jod og mental utvikling hos gravide og barn (901038)
Maria Wik Markhus, HI.

11.10 – 11.15  Kaffepause

Automatisering

Utvikling av ny skånsom sløyemaskin for hvitfisk (901403).
Oddbjørn Gudmundsen, Havfront.

Automatisk kvalitetsmåling av rund fisk (901489).
Nils Petter Farstad, Maritech.

Løsninger for gjenvinning av salt og saltlake (901380).
Jannicke Fugledal Remme, SINTEF Ocean AS.  

Automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk (901597).
Einar Roger Pettersen, Melbu Systems AS.

Automatisk deteksjon av synlig kveis (901614).
Karsten Heia, Nofima.

12.15   Avslutning

keyboard_arrow_up