Til innholdet

Forskningstorget på Nor-Fishing digital

Fagfelt: Villfisk

August 18 - 20, 2020

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 16:00

Digitalt

Forskningstorget på Nor-Fishing digital

Årets Nor-Fishing blir digital, og Forskningstorget blir en del av programmet

Forskningstorget arrangeres av FHF i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Universitetet i Tromsø, Norce, Nofima, NTNU og Sintef Ocean. Under Nor-Fishing og Akva Nor så har vi hatt en serie miniseminarer på standområdet. Dette utgår i år av velkjente grunner. Stiftelsen Nor-Fishing har besluttet å arrangere en digital messe, og Forskningstorget blir en del av sendingene. 

Forskningstorget skal sende tre seminarer à 45 min med følgende tema; 

Tirsdag 18. august - Hvordan sikre en levende kystkultur. Her vil problemstillinger som kultur, samekistens, konflikter, lønnsomhet i fiskeriene med mere bli belyst

Onsdag 19. august - Det stilles store krav til fremtidens fiskebåt - hvordan ligger vi an? Her vil prosjekter som ser på reduksjon av klimautslipp, optimalisering av fiskeredskapene, HMS ombord med mere bli presentert

Torsdag 20. august - Kan vi få mer ut av ressursene fra havet? Forskningsprosjekter som ser på måter å gjøre nye arter fra havet anvendelig og lønnsomme, samt å øke verdiskaping av det som allerede blir høstet fra havet vil belyses i denne sesjonen. 

Hold av dato - detaljert program vil komme tidlig i august

keyboard_arrow_up