Til innholdet

Forskningstorget på Nor-Fishing digital

Fagfelt: Villfisk

Avsluttet

August 18 - 20, 2020

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 16:00

Digitalt

Forskningstorget på Nor-Fishing digital

Forskningstorget er en del av hovedprogrammet til Nor-Fishing 2020 Digital. Følg miniseminarene gratis.

Åtte forsknings- og innovasjonsmiljøer deltar i årets digitale utgave av Nor-Fishing.  

Forskningstorget er en del av programmet til den digitale messen, som betyr at du kan få med deg siste nytt fra forskning og innovasjon innen fiskeri og sjømat, forvaltning og teknologi helt gratis.  

Nor-Fishing er et internasjonalt møtepunkt for aktører innen fiskeri, og en viktig arena for å presentere ny teknologi for bransjen. Nor-Fishing 2020 Digital skal gjenskape den fysiske markedsplassen som Nor-Fishing representerer, i et nytt format.

Registrer deg her, så sender Nor-Fishing deg login-info så snart messen åpnes. 

Forskningstorgets miniseminarer 

Miniseminarene vil belyse aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. Hvert seminar varer i om lag 45 minutter og inneholder ni korte innlegg fra forskning og næringslivmed konkrete eksempler fra ulike miljøer 

Presentasjonene blir spilt inn på forhånd, men de aktuelle forskerne er tilgjengelige for direkte henvendelser.  

Årets forskningstorg er et samarbeid mellom NofimaSINTEF Ocean, NORCE, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet 

Se fullstendig program for messen her.  

Program 

Tirsdag 

Fremtidens fiskebåt 
Intro FHF 

 • Mot en mer miljøvennlig fiskeflåte ved bruk av grønne smøremidler, Nuria Espallargas, NTNU 
 • Digitalisering av norsk fiske – Muligheter og utfordringer, Lars Kyllingstad, SINTEF Ocean 
 • FiskInfo – informasjonsdeling og beslutningsstøtte for fiskeri, Ståle Walderhaug, SINTEF Nord 
 • Optimalisering av reketrålfiske: Utfordringer bifangst, Roger Larsen, UiT Norges arktiske universitet 
 • Kan fargen på skinnet til makrell brukes til å ta avgjørelser under trenging? Morten Bondø, SINTEF Ocean 
 • Fleksible maskinsynløysninger for arts- og vektestimering av fangst, Elling Ruud Øye, SINTEF Ocean 
 • Erfaringer med levendelagring av hvitfisk, Sjurdur Joensen, Nofima 
 • Levendelagring vs torskeoppdrett, Arne Karlsen, Arena Torsk 
 • Optimal kjøling av pelagisk fisk, Mats Augdal Heide, Cflow 

Onsdag 

Hvordan sikre en levende kystkultur?  
Intro – Forskningsrådet 

 • Kystsamfunn i endring. Generasjon, kultur og bærekraft, Anne Trine Kjørholt, NTNU 
 • Å bygge kunnskap for en bærekraftig havbruksnæring: beslutningsstøtteverktøyet SEAGRID, Elisa Ravagnan, NORCE 
 • Sameksistens – arealtilgang og felles bruk, Roy Robertsen, Nofima
 • Er en annen verden mulig? – eller: Hvorfor kystopprørene ikke lykkes, Bjørn-Petter Finstad, UiT Norges arktiske universitet 
 • Ocean Certain prosjektet: endringer i havet og menneskelige samfunn, Jennifer Bailey, NTNU 
 • AQUACOSM PLUS – EU nettverk av mesokosmosfasiliteter for forskning på marine og ferskvannsøkosystemer, Megan Brunswig, NORCE 
 • Deteksjon av mikroplast i sjømat og dyr i næringskjeden langs kysten, Alessio Gomiero, NORCE 
 • Hvordan står det til med fiskeindustrien?Thomas Nyrud, Nofima 
 • Bør fiskere få like godt betalt for torsken – uansett kvalitet? Geir Sogn-Grundvåg, Nofima 

Torsdag 

Hvordan får mer ut fra ressursene fra havet? 
Intro – Innovasjon Norge

 • Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk, Leif Grimsmo, SINTEF Ocean/Birkeland Fiskebåtrederi 
 • Nye marine ressurser for økt matsikkerhet og mattrygghet,Ragnar Olsen, UiT Norges arktiske universitet 
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatnæringen,Magnus S Myhre, SINTEF Ocean 
 • Slik kan frossenfisk bli enda bedre, Svein Kristian Stormo, Nofima 
 • Produktutvikling innenfor foredlingsteknologi for sjømat og restråstoff av hvitfisk, Anna Olsen, NTNU 
 • Innovative metoder for forbedret salting av fisk,Janna Cropotova, NTNU 
 • Optimal utnyttelse av proteiner fra hvitfisk, Veronica Hjellnes, NTNU 
 • Fangst og bioraffinering av raudåte, Gunnar Rørstad, Calanus 
 • Høyverdiprodukter fra makrell-restråstoff, Inger Beate Standal, SINTEF Ocean 

Se fullstendig program for messen her 

 

 

keyboard_arrow_up