Til innholdet

HAVBRUK 2022

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Oktober 19 - 21, 2022

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 15:00

Quality Hotel Evard Grieg, Bergen

_

HAVBRUK 2022

Annethvert år arrangerer vi Havbrukskonferansen sammen med Forskningsrådet. Konferansen er en viktig møteplass for norsk havbruksnæring og en viktig arena for å formidle norsk havbruksforskning. Gjennom innlegg og debatter vil vi belyse dagsaktuelle problemstillinger og presentere de nyeste resultatene fra havbruksforskningen.

På hvilket grunnlag tas en beslutning? Hva kjennetegner en bærekraftig råvare? Hvor mye forskningsbasert, biologisk kunnskap ligger til grunn for utvikling av nye teknologier, og mangler det kunnskap om biologi før de tas i bruk? Dette er blant temaene som tas opp når Havbruk 2022 samler forskere fra hele feltet til konferanse i Bergen 19. – 21. oktober.

Programmet går over tre dager med disse hovedbolkene:

Dag 1: Forskning for råd?

I denne sesjonen får vi høre om god praksis for forskningsbaserte råd og beslutninger og vi tar for oss tematikken i en panelsamtale med blikk på hvordan tilsvarende tematikk håndteres i andre fagfelt.

Dag 2: Forskning til fôr?

I denne sesjonen får vi høre om fôrindustriens utfordringer, muligheter og begrensninger ved bruk av CO2 som råstoff til fôrråvarer og at havet kanskje ikke er redningen. Sesjonen avsluttes med en panelsamtale der deltagerne gir sine synspunkt på spørsmålene over.

Dag 3: Forskning før teknologi?

I denne sesjonen får vi høre fra noen av de som driver teknologiutviklingen framover, samarbeid mellom teknologer og biologer i teknologiske utviklingsprosjekter og biologiens premisser for teknologiutvikling. Vi avslutter sesjonen med en panelsamtale der vi går nærmere inn i temaet.

Programmet begynner å bli klart. Gå inn på havbruk2022.no for å se programmet og påmelding.

FHF og Forskningsrådet ønsker velkommen til lærerike dager i Bergen.

keyboard_arrow_up