Til innholdet

Havbruksforvaltning 2030 – Hvem skal bestemme hva?

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Oktober 28, 2020

Start: kl. 12:00
Slutt kl. 14:00

Webinar på Microsoft Teams
Påmelding til arrangementet

Havbruksforvaltning 2030 – Hvem skal bestemme hva?

FHF og Nofima inviterer til webinar om fremtidens havbruksforvaltning. En scenariorapport for 2030, utarbeidet av forskere fra fem institusjoner, slippes underveis i arrangementet.

I løpet av 50 år har havbruksnæringen blitt en av Norges største eksportnæringer. Oppdretterne har i tillegg skapt kompetansearbeidsplasser i kystkommuner som ellers har vært preget av fraflytting.

Men endringer i markedene, sykdommer og parasitter, utvikling av ny teknologi og debatten om hvem som skal få bruke kystsonen er forhold som krever stadig tilpasning. Dette medfører et behov for å vurdere endringer i forvaltningen av havbruksnæringen og bruken av sjøarealene i kystsonen.

Med dette webinaret ønsker vi å samle næring og FoU til debatt om fremtidens havbruksforvaltning. Temaene er: Regulering av produksjon, arealforvaltning og områdesamarbeid.

Rapporten «Havbruksforvaltning 2030 – Hvem skal bestemme hva?» slippes underveis. Rapporten presenterer fire scenarier for 2030, og foreslår alternativer for fremtidig forvaltning som kan øke verdiskapingen til næringen og samfunnet samtidig som man tar hensyn til andre interessenter.

Webinaret er gratis. Meld deg på her.

Program

keyboard_arrow_up