Til innholdet

Kvalitet i ledd

Avsluttet

Februar 13, 2019

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 15:00

Påmelding til arrangementet

Kvalitet i ledd

I forbindelse med skreifestivalen på Myre arrangerer FHF et seminar som adresserer mange sider av arbeidet med kvalitet og som vil ha bred interesse.

Det er tett sammenheng mellom kvalitet og lønnsomhet, og det jobbes intenst med kvalitet i alle deler av hvitfisknæringen. Det skjer i flåten, det skjer i landindustrien, og det skjer i forskningsinstitusjonene. Deling av resultater og erfaringer er viktig for at den enkelte aktør skal kunne utnytte den erfaring og kunnskap som andre har bragt frem. Derfor arrangerer FHF et møte på Myre 13. februar som skal bidra til nettopp dette. 
Et viktig møte om et viktig tema. Møtet vil adressere mange sider av kvalitetsarbeidet som skjer, og det vil bringe frem både resultater og erfaringer.

 

Presentasjonene fra konferansen er her:

 

Frank Jakobsen, FHF

 

Roar Pedersen, FHF.
FHF sin satsing på kunstig agn 

 

Olafur Arnar Ingolfsson,
Fangstbegrensning snurrevad

 

Anne Christine Utne-Palm,

Erfaringer med teinefiske etter torsk

 

Eduardo Grimaldo,

Biogarn

 

Ana Carvajal

Matsvinn i sjømatnæringen

 

Sjurdur Joensen,

Levendefisk

 

Stein Harris Olsen

Levendefisk ombord

 

Guro Møen Tveit,

Levendelagring av kvitfisk

 

Silje Kristoffersen,

Kvantesprang for levendelevert hyse

 

Karsten Heia,

Objektiv kvalitetsmåling av rund fisk

 

Wenche Emblem Larsen,

Kvalitetsstandard for omborfryst filet

 

Edgar Henriksen,

Fangsthåndtering

 

 

 

Sted: Øksneshallen på Myre

Tid: 13. februar 2019 

Møteleder: Frank Jakobsen, FHF

 

Program

 

10.00 Møtestart

 

* Åpning 

                       FHF

                           

 * Kunstig agn – lavere kostnader og økt fangsteffektivitet

                        Roar Pedersen, FHF

                            

* Fangstbegrensning for snurrevad, og erfaringer med teinefiske     etter torsk

                        Olafur Arnar Ingolfsson, HI.

                        Anne Christine Palm, HI.
 

* Biogarn

                            Eduardo Grimaldo, Sintef Ocean

 

* Mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen

                           Ana Carvajal, Sintef Ocean

 

* Økt verdi av restråstoff fra sjømatnæringen
                           Lisbeth Berg-Hansen,styreleder,

                           Vesterålen Marine Olje

 

11.30 – 12.30  Lunsj

 

* Kvalitet fra fangst til levering – hvorfor levendefisk er så viktig

                            Sjurdur Joensen, Nofima

 

* Hold av levendefisk ombord fram til slakting

                           Stein Harris Olsen, Nofima

 

* Levendelagring av hvitfisk, et sammendrag av resultater fra flere forsøk og fullskalatesting

                             Guro Møen Tveit, Sintef Ocean 

 

13.30 – 13.45  Kaffepause

 

* Kvantesprang for hysa - levendelevering

                             Torbjørn Tobiassen, Nofima.

 

* Objektiv kvalitetsmåling av rund fisk

                             Karsten Heia, Nofima             

                           

* Kvalitetsstandard for ombordfryst filet og merkevaren Mørefisk

                             Wenche Emblem Larssen, Møreforsking

 

* Fangsthåndtering, volum og kvalitet

                             Edgar Henriksen, Nofima.

 

15.00                 Avslutning

keyboard_arrow_up