Til innholdet

Kyst, fisk og framtid 2022

Fagfelt:

Avsluttet

April 21, 2022

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:30

Radisson Blu hotell, Tromsø
Last ned programmet PDF ikon Påmelding til arrangementet

Kyst, fisk og framtid 2022

Kyst, fisk og framtid går av stabelen 21. april i Tromsø . Konferansen vil samle næring, forskning og myndigheter for å belyse og debattere et av de viktigste temaene for kystens framtid; hvordan skaper vi bærekraftig aktivitet og sysselsetting. Du kan melde deg på nå

Hvordan det kan skapes mer aktivitet og sysselsetting fra fiskeriene er et av de viktigste temaene i næringen, langs kysten og nasjonalt. Temaet engasjerer bredt og angår både forvaltning og rammebetingelser, forskning og teknologiutvikling.

Et regjeringsoppnevnte utvalg, ledet av Kathrine Tveiterås ved UiT, har nettopp levert en rekke med forslag, som nettopp adresserer problemstillingen.

Og derfor settes temaet på agendaen i Tromsø 21. april. 


HER KAN DU MELDE DEG PÅ

Programmet er fortsatt under utvikling, men de store trekk er klare:

- Utvalgets vurderinger og forslag
   Kathrine Tveiterås, UiT

- Hvordan fangstreguleringene, det grønne skiftet og sesongbasert høsting
  påvirker leveringsmønsteret
  Bent Dreyer, Nofima 

- Hvordan kan vi øke andelen helårige arbeidsplasser i norsk fordeling av villfanget
  fisk?
  Debatt med sentrale aktører i næringen, bl.a. Arne Karlsen, Frank Kristiansen og
  Rolf Guttorm Kristoffersen

- Betydningen av nye miljø- og klimakrav fra EU
  Henrik Stenwig, Sjømat Norge

- Konsekvenser for struktur og sysselsetting på land som følge av etterlevelse av
  økte miljøkrav
  Audun Iversen, Nofima

- Interesseavveiinger mellom ulike mål i fiskeripolitikken. 
  Petter Holm, UiT 

- Næringspolitisk debatt
  Medlemmer fra næringskomiteen i Stortinget; Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge;
  Sverre Johansen, Norges Fiskarlag; Anne Berit Aker Hansen, NNN; Kathrine
  Tveiterås, UiT.

Etter programmet blir det god anledning til å fortsette diskusjonene med uformelt samvær og bevertning.

Dette blir en svært viktig arena for alle som arbeider med eller har interesse for utvikling, verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten.

Kyst, fisk og framtid arrangeres av Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge og FHF i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge, Råfisklaget og Innovasjon Norge.

DU KAN MELDE DEG PÅ HER

keyboard_arrow_up