Til innholdet

Lusepraksis - erfaringer fra Finnmark

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Januar 29, 2024

Digitalt
Påmelding til arrangementet

Lusepraksis - erfaringer fra Finnmark

Dialogmøte for å innhente erfaringsbasert kunnskap for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus

Meld din interesse til deltakelse i dialogmøte i FHF-prosjektet "Beste praksis for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus (LUSEPRAKSIS)"

FHF-prosjektet LUSEPRAKSIS (prosjektnr. 901858) har som formål å utvikle en "beste praksis" for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus med ivaretakelse av god dyrehelse- og velferd. Den beste praksisen etableres med utgangspunkt i ulike publiserte kilder og den operative, erfaringsbaserte kunnskapen som finnes hos relevante næringsaktører.

Prosjektgruppen ønsker å invitere til dialogmøte for å innhente erfaringsbasert kunnskap og innspill på første versjon av beste praksis. Dialogmøter gjennomføres i Q1 2024.

 

Det vil avholdes flere dialogmøter langs kysten:

Digitalt – 29. Januar 2024 (erfaringer fra Finnmark)

Tromsø – 10. Januar 2024 (erfaringer fra Troms)

Haugesund – 5. Mars 2024 (erfaringer fra vest-, Rogaland og sør)

Førde – 13. Februar 2024 (Erfaringer fra Nordhordland til Stadt)

Trondheim – 20. mars 2024 (erfaringer fra midt)

Bodø – 18. Januar 2024 (erfaringer fra Helgeland – Vesterålen)

 

keyboard_arrow_up