Til innholdet

Maring fagdag 2014

Avsluttet

Desember 9, 2014

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:00

Maring fagdag 2014

FHF og FHL arrangerte i fellsskap maring fagdag 2014 27.11. på Gardermoen. Presentasjonene ligger nederst under programmet

Program:

09.00 Start 

- Velkommen ved Kristin Alnes, FHL  og Stein Ove Østvik, FHF

- Analyse av marin ingrediens industri
  Roger Richardsen, Sintef Fiskeri og havbruk AS

- Potensialet i våre havområder
  Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet

- Industriell produksjon av marin biomasse fra lavere trofisk nivå
  Gunvor Øie, Sintef

- Høsting fra lavere trofisk nivå
  Nils Tokle, Planktonic AS

- Perspektiver for utnyttelse av restråstoff hvitfisk havfiskeflåte
 
TBD

11.30 - 12.30  Lunsj

- Statssekretær Amund Drønen Ringdal, Nærings- og fiskeridepartementet 

- Hvordan vil råstoffindustrien posisjonere seg for å sikre tilgang av råstoff
 
Trond Iversen, Tarven AS

- Råstoffbehandling - kvalitet og logistikk; vesentlig for videre vekst i
  ingrediensindustrien
  Halvor Nygård, Nofima; Ana Karina Carvajal, Sintef Fiskeri og havbruk; Tom  
  Ståle Nordtvedt, Sintef Energi.  

- Råstoffutfordringene - hvordan vil fôrindustrienløse disse i fremstiden?
  Petter Martin Johannessen, EWOS

- Mel fra hvitfiskflåten - fiskeprotein til humant bruk
  Alfred Halstensen, Halstensen Granit AS

- Challanges and realistic opportunities in the use of by-products from
  processing 
of fish and shellfish
  Ragnar L. Olsen, UiT

- Oppsummering 

15.00 Slutt

  Halstensen: Mel fra hvitfiskflåten

Angelsen: Perspektiver på utnyttelse av restråstoff

Øie: Industriell produksjon fra lavere trofisk nivå

Nygaard: Kjemisk konservering, mikrobiologi

Sunnanå: Potensialet i våre havområder

Grimsmo: Råstoffbehandling og kvalitet

Tokle: Høsting fra lavere trofisk nivå

Johannessen: Råstoffutfordringen

Olsen: Utnyttelse av biproduktrt fra foredling av fisk og skalldyr

Richardsen: Analyse av marin ingrediensindustri

Nordtvedt: Forprosjekt kjøling

Iversen: Hvor skal restråstoffindustrien hente råstoff

 

 

keyboard_arrow_up