Til innholdet

Pelagisk Arena

Avsluttet

August 25, 2015

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

Påmelding til arrangementet

Pelagisk Arena

FHF og Norges sjømatråd samler ressurser for en nyskapende pelagisk konferanse.

Pelagisk sektor har svært mange viktige problemstillinger som trenger å belyses, både utfordringer og muligheter som skal adresseres og utnyttes. Å samle aktører i næringen er derfor viktig.
For å være så effektiv som mulig i en hektisk hverdag for alle, har Sjømatrådet og FHF besluttet å slå sammen sine to pelagiske samlinger til én, Pelagisk Arena. Det vil ikke bare blir mer effektiv resursbruk for alle, men og bli den ene viktige årlige arenaen som samler hele sektoren, både flåte og industri.

Pelagisk arena avholdes i Ålesund 25. august, og vil ledes av Thorvald Tande jr.


Det vil være en serie med viktige temaer som belyses.

Blant annet vil Statssekretær Amund Drønen Ringdal gi status på forvaltningen og HI vil gi oppdatering på tokt og bestander.

Gunnar Domstein vil beskrive det store pelagiske løftet for økt bearbeiding av makrell, og fiskeriutsending Henrik Andersen vil sammen med en koreansk importør gi en status fra markedene.
Ny teknologi for bedret fangstkontroll i notfisket vil presenteres av Bjørn Erik Axelsen fra HI, og sildelagets nye adm. dir Paul Oma vil gi sine vurderinger fra sitt nye ståsted.

Det vil være en paneldebatt med sentrale aktører fra industrien om sektoren som investering med Tommy Torvanger, Arne Møgster, Johhny Lokøy, Geir Hoddevik og Marius Ytterstad.

Årets pelagiske arena kommer til å samle alle aktører i og med interesse for pelagisk næring.

 

Se hele programmet her

 

keyboard_arrow_up