Til innholdet

Sjømat og helse - seminar NIFES

Fagfelt: Felles satsingsområder

Avsluttet

Oktober 25, 2017

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:00

Sjømat og helse - seminar NIFES

Oppsummering av forskningsprosjektet FINS, Bergen 25. oktober

9.30-10:00 Registrering og kaffe

 

10:00 Velkommen
 Jannike Øyen, Prosjektleder FINS

 

Bakgrunn, gjennomføring og erfaringer - Hans Petter Næs, FHF

 

Befolkningsstudier på inntak av fisk, metabolsk syndrom og diabetes - arbeidspakke 1. - Prof. Ottar Nygård, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

 

Helseeffekter av inntak av feit og mager fisk hos voksne og rotter med overvekt og fedme - arbeidspakke 2. - Dr.scient Oddrun A. Gudbrandsen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

 

11:30-12:30 Lunsj

Energiomsetning og fedmeutvikling, hos mennesker og mus - arbeidspakke 3. - Dr.philos Lise Madsen, NIFES

 

Påvirker sjømat metabolismen? Oppsummering av de viktigste funnen fra arbeidspakke 1, 2 og 3. - Prof. Otar Nygård, Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen

                              

Inntak av feit fisk og kognitiv funksjon hos barnehagebarn - arbeidspakke 5. - PhD Jannike Øyen, NIFES

 

Feit fisk og læringsevner hos ungdomsskoleelever - arbeidspakke 6. - Dr.scient Lisbeth Dahl, NIFES

                              

Sjømatinntak, mental helse og spedbarnsutvikling. Liten i Norge - arbeidspakke 7. - Dr.scient Marian Kjellevold, NIFES

                              

Påvirker sjømat mental helse? Oppsummering av de viktigste funnen fra arbeidspakke 5, 6 og 7. - Prof. Kjell Morten Stormark, RKBU Vest, Uni Research Helse

                             

Erfaringer fra Referansegruppen - Henrik Stenwig, Referansegruppen for FINS

                               

FINS: Mengder av ny kunnskap - veien videre? - Livar Frøyland, Forskningsdirektør sjømat og helse NIFES

 

16.00 Slutt

keyboard_arrow_up