Til innholdet

Trening av laks ved strømsetting

Fagfelt: Havbruk

November 18, 2020

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 12:00

Webinar

Påmelding til arrangementet

Trening av laks ved strømsetting

FHF inviterer til webinar for å presentere kunnskapsstatus og invitere til diskusjon om forskningsbehov omkring trening av laks i oppdrett ved kontrollert strømsetting.

Trening av laks i oppdrett ved kontrollert strømsetting har vist seg å gi positive effekter på tilvekst, helse og produktkvalitet. På tross av dette er manipulert strømsetting i liten grad tatt i bruk i næringen, noe som kan skyldes manglende standardiserte protokoller og beste-praksis anbefalinger tilpasset de ulike livsstadiene for laks og ulike produksjonssystemer. I tillegg er det trolig behov for kost-nytte beregninger som kan gi et solid grunnlag for når og hvordan eventuell strømsetting bør anvendes i produksjonen.

Med dette webinaret ønsker vi å samle næring og FoU for en oppdatering på kunnskapsstatus og diskusjon om eventuelle kunnskapshull og forskningsbehov som er nødvendig for at næringen skal ta dette i bruk.

Foreløpig program:

Sven Martin Jørgensen (FHF) – Introduksjon

Frode Oppedal (HI) - Atferd hos laks i merd under ulike vannstrømmer, metodikk for treningseffekt

Malthe Hvas (HI) – Grenseverdier for vannstrøm og effekt av trening og genetikk

Ole Folkedal (HI) – Trim i settefiskfasen – vekst og dødelighet gjennom en produksjon

Torolf Storsul (Aqua Kompetanse) – Aquatraz prosjektet (endelig tittel kommer)

Gerrit Timmerhaus (Nofima) – Tittel kommer

Harald Sveier (Lerøy Seafood Group) – Tittel kommer

Sigurd Handeland (UiB) – Tittel kommer

Flere foredragsholdere kommer

keyboard_arrow_up