Til innholdet

Om FHF

FHF skal utvikle ny kunnskap for norsk sjømatnæring som
muliggjør verdiskaping, bærekraft og innovasjon

 

Les mer om hvordan FHF arbeider

 

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres 100% av sjømatnæringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %.


Nærings- og fiskeridepartementet er generalforsamling og oppnevner FHFs styre som utgjøres av representanter for næringen. Næringsforankringen er ytterligere forsterket gjennom fire rådgivende faggrupper bestående av aktive aktører i næringen, samt at de fleste prosjekter har oppnevnt referansegrupper bestående av primært næringsaktører.

FHFs overordnede mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.
Det krever at FHFs prioriteringer og aktiviteter er godt forankret i næringen, det krever at aktører i næringen er involvert i FHFs aktiviteter og det krever at FHF evner å bidra til at FoU-resultater kan tas i bruk i næringen og bidra til verdiskaping og vekst.

Som statlig AS er FHF underlagt forvaltningslov og offentlighetslov noe som sikrer dokumentasjon og åpenhet rundt FHFs vurderinger, prioriteringer og aktiviteter, og det sikrer offentligheten innsynsrett.

FHF finansierer næringsfinansiert forskning hvilket medfører at sikring av forskningens uavhengighet og hensynet til etiske retningslinjer for forskning må ivaretas. Dette er forankret i FHFs standardvilkår som gjelder alle tilsagnsmottakere av FHF-midler.

FHFs virksomhet og prioriteringer er forankret i lov og forskrift og i overordnede strategier og handlingsplaner. 

Nedenfor finner du årsrapport, handlingsplan, mål og strategier, samt protokoll fra generalforsamling og vedtekter for FHF.

Styret

Edmund Johannes Broback

Styreleder

Britt Kathrine Drivenes

Nestleder

Øyvind Oaland

Styremedlem

Paul Birger Torgnes

Styremedlem

Ingvild Dahlen

Styremedlem

Kåre Heggebø

Styremedlem

Lisa Leinebø Pinheiro

Styremedlem

Faggrupper

Næringsnytte av FoU fordrer god forankring hos aktører i næringen. FHF sikrer dette på mange måter, ikke minst i tett og løpende dialog med enkeltaktører. Faggruppene er rådgivende for FHF og er opprettet for å dekke alle viktige felt FHF jobber innen. De består av aktører i næringen, de er foreslått av organisasjonene i næringen, og de er oppnevnt av FHFs styre. Faggruppenes viktigste funksjon er å bidra til FHFs prioriteringer, som revideres årlig. For å sikre mest mulig relevant kunnskap er er faggruppene organisert i fire grupper; havbruk, pelagisk industri, hvitfisk industri og fiskeri.

 • Øyvind Oaland

  Leder
  Mowi ASA
 • Paul Birger Torgnes

  Vara for leder
 • Ove Martin Grøntvedt

  Salmar Settefisk AS
 • Ivar Helge Melingen (historisk tilknytning)

  Pelagia AS
 • Roger Pedersen

  Grieg Seafood
 • Ragnar Sæternes

  Sinkaberg-Hansen AS
 • Henrik Trengereid

  Mowi ASA
 • Laila Knarvik

  Bremnes Seashore AS
 • Siri Vike

  Ovum AS
 • Silje Storjord Wadsworth

  Nordlaks Oppdrett AS
 • Harald Takle

  Cermaq Group AS
 • Håvard Høgstad

  Arnøylaks AS

 • Ingvild Dahlen

  Leder
  Lerøy Norway Seafoods AS
 • Terje Kjølsøy

  Aalesundfisk AS
 • Kjetil Tennfjord Aarseth

  AS Møre Codfish Comp
 • Rune S. Stokvold

  Lofoten fisk AS
 • Christian Nordahl

  Stella Polaris Norway AS
 • Inger-Marie Sperre

  Brødrene Sperre AS
 • Per Gunnar Hansen

  Lerøy Norway Seafoods AS
 • Øyvind Berg

  Nergård AS
 • Randi Karlsen

  Brødrene Karlsen AS
 • Frank Kristiansen

  Båtsfjord Sentralfryselager AS

 • Britt Kathrine Drivenes

  Leder
  Austevoll Seafood ASA
 • Geir Robin Hoddevik

  Global Fish AS
 • Geir Sperre

  Nils Sperre AS
 • Eldar Overå

  Olav E. Fiskerstrand AS
 • Live Spurkland

  Pelagia AS
 • Kjetil Peder Sperre

  Brødrene Sperre AS
 • Magnus Egil Strand

  Vara
  Pelagia AS
 • Gro Fiskerstrand Valderhaug

  Vara
  OLAV E. FISKERSTRAND AS
 • Roar Aasen

  Vara
  Fosnavåg Pelagic AS
 • Jon Vestengen

  Vara
  Lofoten Biomarine AS
 • Viktor Mevold

  Vikomar AS
 • Endre Sekse

  Pelagia AS

 • Kåre Heggebø

  Leder
  Heggebø Notbruk
 • Egil Sørheim

  Sørheim Holding AS
 • Ola Inge Grønnevet

  Halstensen Granit AS
 • Eirin Roaldsen

  Kornelius Roaldsen fiskebåtrederi AS
 • Rita Sævik

  Ervik og Sævik
 • Ronny Vågsholm

  Havfisk ASA
 • Kjetil Holmeset

  H. P. Holmeset AS
 • Bastian Salthaug

  Sille Marie AS
 • Tom Kiil

  Slottet Fiskebåtrederi AS
 • Bent Gabrielsen

  Øra AS
 • Åsmund Breivik

  Hermes AS
 • Tore Mosesen

  T. Mosesen
 • André Reinholdtsen

  Myre Havbruk AS
 • Børge Arvesen

  Kleiva Fiskefarm AS
 • Christian Østervold

  Vara
  Østerbris
 • Kjell-Gunnar Hoddevik

  Vara
  Atlantic Seafish AS
 • Håkon Gullvik

  Vara
  Olagutt AS

Ressursgrupper

FHF oppnevner ressursgrupper når det er behov for næringskompetanse og næringsinvolvering på mer spisse eller konkrete temaer enn de brede sektorene som faggruppene representerer. Ressursgruppene tilfører viktig kunnskap og gir verdifulle råd til både prioriteringer og konkrete problemstillinger som adresseres gjennom prosjektene.

 • Jonas Walsøe (historisk tilknytning)
  L. Bergs Sønner AS
 • Ole Olsen
  Sufi AS
 • Rolf Jentoft
  Rolf Jentoft AS
 • Rune S. Stokvold
  Lofoten fisk AS
 • Thorvald H. Giæver
  Johs. Giæver AS
 • Hartvig Magnus Sverdrup
  H. Sverdrup AS
 • Rolf Jarle Andreassen
  Brødrene Berg AS
 • Fredrik Greger
  Vara
  John Greger AS
 • Rodrigo Garcia Morin
  Vara
  Notø AS
 • Amund Pedersen
  Fjordlaks AS
 • Kjetil Tennfjord Aarseth
  AS Møre Codfish Comp
 • Svenn Sperre
  Nils Sperre AS
 • Inger-Marie Sperre
  Brødrene Sperre AS
 • Rune Bjørge
  Andreas Bjørge Seafood AS
 • Torgeir Bjørge
  Mathias Bjørge AS
 • Kyrre Dale
  Observatør
  Sjømat Norge
 • Maria Arvnes
  Norges Fiskarlag
 • Sigurd Rydland
  Taste of North
 • Stål Heggelund
  Norsk Industri
 • Hanna Bauge
  Fiskebåt
 • Kjetil Hestad
  Sjømatbedriftene
 • Mia Høgi
  Pelagisk forening
 • Kine Mari Karlsen
  Sjømat Norge
keyboard_arrow_up