Til innholdet

Bred satsing på økt ressursutnyttelse

Et bredt løp pågår nå for å se på økt utnyttelse av ressursene i sjømatnæringen, samtidig som utvikling av teknologi for bedre seleksjon i fiskeriene også er viktig i en sirkulærøkonomisk tankegang.

Foto: Havforskningsinstituttet
HI 008584

Dette er viktige områder for sjømatnæringen for å øke sin konkurransekraft og verdiskaping. FHF har nå fire utlysninger som omhandler problemstillingen. Den ene utlysningen søker å øke utnyttelsen av flatfisk i kyststrøkene, den andre å utforske mulighetene for produksjon av filet av brosme som fangstes av linenæringen, den tredje ser på å utvikle teknologi for å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og den fjerde og siste søker å øke utnyttelsen av avskjær fra tørrfiskproduksjon. 

keyboard_arrow_up