Til innholdet

Hvitfisk

12.05.2022
Stine Falk-Petersen

← Se flere resultater

Effektiv og miljøvennlig kongekrabbeteine

Hovedmålet til dette prosjektet har vært å utvikle størrelsesselektive teiner med effektiv utsortering av undermålskrabber på fiskedypet.

Prosjekt:
901612
Del artikkel

Prosjektet er i samsvar med FHFs handlingsplan og med HIs hovedstrategi om å være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat.

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) representerer en viktig næring for mindre kystfartøy og sjømatindustrien i nord. I dag brukes det utelukkende sammenleggbare énkammer-teiner (Bugøynesteina) som har en enkel konstruksjon og kan lett opereres på mindre fartøy. Samtidig har de god fangsteffektivitet sammenlignet med andre relevante teinetyper og er derfor populære blant kystfiskere. Selv om det er påbudt med fluktåpninger i teinene, rapporterer fiskerne om betydelig andel krabbe under kommersiell størrelse i fangstene. Krabber som utsorteres om bord og gjennutsettes, er utsatt for skade, særlig avriving av bein eller klør.

 

Dette prosjektet har vist at seildukspanel i teinens innganger kan være gunstig for å få ned andelen undermålskrabbe i fangstene, uten at det påvirker fangst av kommersiell krabbe i særlig stor grad. Det vil være nyttig å teste effekten av glatt panel på veggen mellom de to kalvene da dette trolig vil gjøre det vanskeligere for de minste krabbene å ta seg inn. Videre er ytterligere fiskeforsøk i kommersielt fiske nødvendig før man kan komme med sikker konklusjon på om seilduksteinene er et bedre alternativ enn dagens teiner med fluktåpninger.

 

​Prosjektresultatene viser at det kan være mulig å redusere innslag av undermålskrabbe og få til seleksjon på bunn. FHF vurderer resultatene til å kunne bidra til å redusere skader på krabbe som blir satt ut igjen, for så å bli fanget på ny. Samtidig vil det redusere merarbeid med sortering ombord, forbedre økonomien i fiskeriet og bidra til en bedre forvaltning av ressursen.

 

Les mer om prosjektet og resultatene her (901612)

keyboard_arrow_up