Til innholdet

En samlet fiskerinæring løfter viktige temaer til politisk debatt i Arendal

Organisasjonene på fiskerisiden har slått seg sammen og løfter viktige temaer til faglig og politisk debatt i "Sjømatteltet" torsdag 19.8. i Arendal. Alt vil streames på organisasjonenes facebook-sider.

Profilen

Denne uken er det i Arendal det skjer, det meste av politisk og offentlig oppmerksomhet er rettet mot Arendalsuka.

Torsdag 19.8. vil fiskerinæringen sette preg på uken gjennom en hel dags program i "Sjømatteltet", som de andre dagene benevnes samferdselsteltet.

Det er fem viktige temaer som settes på agendaen i separate bolker.

kl. 9 starter det med tidens viktigste tema: klima, og spørsmålet som stilles er om videre vekst i sjømatnæringen er forenlig med strenge klimakrav.
Menon Economics og Sintef vil faglig belyse næringens betydning, potensiale og klimastatus.
WWF og Fiskarlaget vil holde innlegg om klima-utfordringen relatert til næringen, og det vil bli en politisk debatt der fiskeriministeren i tillegg til sentrale politikere fra Ap, KrF, Sv og MDG deltar.

kl. 11 settes generasjonskiftet og ungdommens plass i næringen på agendaen.
Det gjøres gjennom en dialog mellom fiskeriministeren, Tobias R. Bech, Bjørn Kjellby og August Fjeldskår. Dialogen ledes av Hanna Bakke-Jensen fra Fiskarlaget.

Etter en kort uformell lunsj fortsetter programmet kl. 12.30.
Vi dykker inn i Oslofjorden og Skagerrak sine utfordringer og leter etter balansen mellom vern for gjenoppbygging av bestander og samtidig bevaring av fiskerisamfunn og kunnskap. 
Seansen vil ledes av Johán Williams og deltakere vil bl.a. være fra Fiskerlaget Sør, fra Fiskeridirektoratet, fra NIVA og politiske miljøer.

kl. 14.30 vil kjønnsbalansen i fiskerinæringen utfordres.
Statssekretær Trine Danielsen vil holde innlegg og det blir innlegg og samtaler med aktører i næringen.

kl. 16.00 Settes et annet stort tema på agendaen; markedsutfordringene relatert til EU, UK og EØS.
Arne Melchior fra NUPI vil redegjøre for situasjonen relatert til båre EØS og UK-avtalen, mens sentrale aktører fra fiskerisiden vil belyse utfordringer og muligheter.
Det blir en politisk debatt som ledes av Sverre Johansen, ny generalsekretær i Fiskarlaget og med deltakere fra de viktigste politiske partier.

Dagen avsluttes med uformelt samvær og lett servering.

 

Hele dagen vil streames "live" på de samarbeidende organisasjoners facebook-sider.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up