Til innholdet

Endret mal for prosjektbeskrivelser

Vi gjør oppmerksom på at det i retningslinjer for prosjektbeskrivelser er innført et punkt der det skal angis på hvilket vis prosjektet antas å bidra til styrket bærekraft

Bærekraft, klima og naturpåvirkning vil være avgjørende for utviklingen av næringen. Dette reflekteres også tydelig i FHFs overordnede mål og strategier. FHFs styre har definert bærekraft som en gjennomgående strategi, som skal reflekteres i alle prioriteringer og daglig arbeid. Det stiller krav til hvordan FoU-prosjektene innrettes. Derfor strammer FHF nå inn på kravene som stilles til prosjektene i alt fra standardvilkår til retningslinjer for prosjektbeskrivelser og faglig sluttrapport.

Vi gjør derfor oppmerksom på at det i retningslinjer for prosjektbeskrivelser er innført et punkt der det skal angis på hvilket vis prosjektet antas å bidra til styrket bærekraft

 

5. Bærekraft

  • Redegjør for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til å styrke bærekraft
  • Redegjør for hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføringen av prosjektet

 

Det vil også presiseres i utlysningene at bærekraftpunktet er ett av kriteriepunktene for evaluering etter en utlysning.

Det vil også være et tilsvarende punkt i retningslinjer for faglig sluttrapport.

Dette gjøres for at sjømatnæringens felles forskningsinnsats også de neste 20 årene skal bidra til at næringen møter morgendagens krav til bærekraft, og sikrer næringens posisjon som den viktigste produsenten av sunn og klimavennlig mat til konsumenter over hele verden.

 

Retningslinjer for prosjektbeskrivelser finner du her

 

 

keyboard_arrow_up