Til innholdet

Fagsjef Havbruk

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) søker nå etter en dedikert fagsjef som brenner for å gjøre forskningsbasert kunnskap nyttig og anvendbar i havbruksnæringen.

Fagsjef Havbruk

Stillingen blir en del av FHF sitt havbruksteam som initierer og følger opp FHFs prosjekter innenfor havbruk. Stillingen lokaliseres på ett av FHFs kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim eller Tromsø.

Søk på stillingen her.

Fagsjef Havbruk

Den norske havbruksnæringen har vært i sterk vekst og utvikling de siste 40 årene og er verdensledende på produksjon av laks og ørret. Stor innsats på forskning og utvikling (FoU) har vært helt avgjørende for denne utviklingen, og vil fortsatt være nødvendig for å realisere potensialene og løse nye utfordringer. En langsiktig og tverrfaglig satsing på FoU vil danne grunnlaget for en videre bærekraftig vekst i næringen.

FHF befinner seg i skjæringspunktet mellom forskningen og næringen. Kunnskap fra forskningen skal bidra til verdiskaping, miljøtilpasning og innovasjon i næringen. Som Fagsjef i FHF befinner du deg nettopp i dette spennende krysningspunktet mellom næring og forskning.

 

Sentrale arbeids- og ansvarsområder vil være:

 • Bidra til den strategiske utformingen av forskningsinnsatsen til FHF
 • Bidra i løpende prosjektarbeid innenfor havbruksområdet generelt og fiskehelse- og velferd spesielt  
 • Bidra til at FoU- prosjektene gir stor nytte for næringen
 • Bidra til relasjonsbygging og aktiv kontakt mellom næringen, forskningsmiljøene og FHF

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere biologisk utdanning relatert til havbruk, gjerne med fiskehelse og fiskevelferd i faggrunnlaget
 • God kjennskap og innsikt fra havbruksnæringen og FoU-sektoren
 • Relevant erfaring fra næringen
 • Du kommuniserer godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Du jobber villig med andre mot felles mål og forstår ansvarsoppgaver, aktiviteter og måter å fostre forretningsmessige relasjoner på
Som person er du engasjert, initiativrik og har stor gjennomføringskraft. Du oppnår en høy grad av produktivitet gjennom personlig innsats og tar ansvar for å sikre at oppgaver blir utført i tide og er av høy kvalitet. Som fagsjef - havbruk bestreber du deg på å nå utfordrende mål, og har drivkraft til å følge opp og fullføre det som er påbegynt. Du holder oversikt over alle aspekter av arbeidsprosesser og produkter for å sikre kvalitet, presisjon og fullstendighet. 

Du er en relasjonsbygger, som skaper åpne og tillitsfulle relasjoner, behandler alle personer rettferdig, og med respekt. Du motiveres av samarbeid og utvikler et klima der personer er innstilt på å dele informasjon. Du er robust og overvinner hindringer og utfordringer gjennom å ha en optimistisk holdning.

FHF tilbyr:

 • Sentral rolle i videreutvikling av det unike samarbeidet mellom næring og forskning innenfor sjømatnæringen
 • Arbeide tett på verdens ledende havbruksbedrifter og FoU-miljøer
 • En spesiell mulighet for å bidra til og å tilegne deg kunnskap fra forskningsfronten innenfor havbruk
 • Teambasert arbeidsform
 • Spennende oppfølging av forskningsprosjekter sammen med engasjerte kollegaer   
 • Lønn etter avtale
 • Fleksible arbeidstidsordninger
Stillingen lokaliseres på et av FHFs kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim eller Tromsø
Søknadsfrist: 07.01.2024

FHF er opptatt av mangfold og ønsker et samfunn hvor ingen diskrimineres. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, legning, religiøs overbevisning, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. FHF oppfordrer også yngre kandidater til å søke.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.
keyboard_arrow_up