Til innholdet

Hvordan har laksen det egentlig?

To nye FHF-finansierte prosjekter starter nå opp for å utvikle nye metoder som kan gi svar på hvordan oppdrettslaksen egentlig har det.

Individkontroll

Det ligger i fiskens natur at de ikke skal vise tegn på svakhet og sykdom. Den som viser svakhetstegn, blir fort et bytte og spist av andre fisk eller rovdyr. I oppdrett er det viktig å vite om en laksepopulasjon har nedsatt helsetilstand slik at man ikke utsetter fiskene for stressende belastning som for eksempel en avlusing før de har blitt friske igjen. Målet med de to nye prosjektene er å utvikle verktøy slik at oppdretter kan måle fiskens helsetilstand, og helst uten at man må avlive fiskene. Dette er det vi kaller velferdsindikatorer, og det er et sterkt ønske i næringen å få frem bedre verktøy på dette feltet.

Blodanalyser

Når vi mennesker ikke føler oss helt bra tar vi en prat med legen som kan gjøre ulike målinger på oss for å finne ut hva som er galt. Det er jo ikke så lett å kommunisere med fiskene, dermed blir slike analyser enda viktigere for å kunne si noe om hvordan fisken egentlig har det. Blodprøver er mye brukt på mennesker og dyr, men lite brukt på fisk pga mangel på referanseverdier og parametere som er tilpasset fisk. Bedre blodanalyser for fisk er derfor målet i prosjektet «Blodkjemi som beslutningsstøtte i akvakultur (INDIKATOR)». Dette prosjektet ledes av NMBU og mer informasjon finnes her.

Fagsjef i FHF: Renate Johansen

Ikke-letale velferdsindikatorer

Det andre prosjektet ledes av Møreforskning med tittel «Ikke-letale diagnostiske indikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen». I dag brukes normalt histologi for å si noe om hvordan det står til med f.eks. fiskens hjerte eller gjeller, og slike analyser krever at man må avlive fiskene. Målet med dette prosjektet er derfor å utvikle nye diagnostiske verktøy for å si noe om hvordan fisken har det uten å måtte ta livet av den, dvs ikke-letalt. Man skal bl.a. lete etter markører i mucus, dvs svaberprøver av fiskens slim på hud og gjeller. Ultralyd av indre organer kombinert med kunstig intelligens (AI) samt kameraovervåkning av adferd er andre muligheter man vil se på. Fremtidsmålet er selvsagt å få raske enkle analyser som kan utføres på merdkanten.

Bedre verktøy for å måle fiskevelferd har lenge stått høyt på agendaen i FHF, og det er mange tidligere og pågående prosjekter på dette feltet. Bl.a. i prosjektet BIORELEVANS jobber man med å utvikle automatiserte velferdsregistreringer fra laks i akvakultur. Her ser man bl.a. på om fiskens pustefrekvens kan avsløre fiskens stressnivå.

«Jeg er optimistisk med tanke på at forskerne skal komme opp med nye og bedre verktøy for å kunne si noe objektivt om fiskens helsetilstand . Målet er selvsagt ikke bare å måle fiskevelferden, men å forbedre den, og da er målinger og kunnskap et viktig steg på veien» sier  Renate Johansen, fagsjef i FHF.

 

keyboard_arrow_up