Til innholdet

Nå skal rensefiskveilederne oppdateres

Mange oppdrettere rapporterer om stor nytte ved bruk av rensefisk. Disse erfaringene er INAQ og Akvaplan-niva sammen med HI, nå på jakt etter i et nystarta FHF finansiert prosjekt.

Foto: Svenn Arne Olsen, Arctic cleaner fish
292

← Se flere resultater
Prosjekt:
901647

Det er utstrakt bruk av rensefisk som et kontinuerlig tiltak mot lakselus, og årlig brukes rundt 50 millioner rensefisk i Norge. God bruk av rensefisk er krevende og fordrer god praksis i alle ledd, dvs. fangst, oppbevaring, transport, tilpassede forhold i merd, overvintring og mulig etterbruk.

De siste årene er det flere oppdrettere som melder om gode erfaringer ved bruk av rensefisk. Nå ønsker INAQ gjennom FHF prosjektet «Effektiv og forsvarlig bruk av rensefisk: En kampanje for beste praksis bruk av rensefisk» å komme i kontakt med oppdrettere som lykkes. Målsettingen er å oppdatere eksisterende rensefiskveiledere ved å sette denne erfaringskunnskapen i system og samtidig sammenfatte eksisterende forskningsresultater.

-Vi planlegger en rekke små møter på Teams med oppdrettere som har gode erfaringer ved bruk av rensefisk, sier Randi Grøntvedt som leder prosjektet og er daglig leder i INAQ.

Så langt er det planlagt åtte digitale møter i løpet av november:

PO2: 2.november kl 12-15
PO3 og 4: 3.november kl 12-14 og 5.november kl 12-14
PO5 og 6: 10.november kl 12-14
PO7: 12.november kl 12-14
PO8 og 9: 17.november 12-14
PO10 og 11: 19.november kl 12-14
PO12 og 13: 26.november: kl 12-14

-Ettersom vi ønsker at møtene skal være dialogbaserte er det viktig at møtene blir små, så vi setter heller opp flere møter dersom noen av møtene blir flere enn 10 personer, sier Grøntvedt. Men vi er fortsatt på jakt etter oppdrettere som ønsker å bidra med gode innspill og erfaringskunnskap. Send i så fall mail til Randi Grøntvedt; randi.grontvedt@inaq.no.

På møtene vil det ikke bare være fokus på det som fungerer, men også på det som ser ut til å være utfordrende og tanker rundt årsaker til begge. Dette for å få på plass oppdaterte veiledere som er relevant for dagens utfordringer. Hele rensefiskkjeden vil belyses fra fangst, bruk, utfisking, overlevelse og fiskevelferd og etterbruk.

Rensefiskveilederne ble utarbeidet første gang i 2012. Oppdaterte veiledere ble tilgjengelig våren 2017. Siden da har det vært økende oppmerksomhet og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Høy dødelighet av rensefisk som følge av sykdom og ukjente årsaker, samt varierende erfaringer vedrørende effekt, er en stor utfordring. For å få til en bedring er det viktig å ta i bruk kunnskap og erfaring for å vite både hva man bør gjøre, og hva man ikke skal gjøre, for å sikre god overlevelse, effekt og mulig etterbruk av rensefisk. Innhenting av erfaringskunnskap og gjennomgang av relevant forskning skal legge grunnlaget for dette. Akvaplan-niva er ansvarlig for å gjennomgå eksisterende relevant forskning på tema i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

I dag ligger veilderne som pdf dokumenter på lusedata.no. Akvaplan-niva skal i samarbeid med Bennett AS videreutvikle formatet på veilederne, slik at kunnskapen blir tilgjengelig på nye måter som oppleves relevant og nyttig.

-Vi ønsker å gjøre veilederne mer søkbare og tilgjengelige, samt bygge opp digitale opplæringsmoduler innen relevante felt, for eksempel hvordan lage gode rognkjeksskjul, sier Grøntvedt avslutningsvis.

Det er planlagt at de oppdaterte veilederne vil være tilgjengelig til sommer 2021.

keyboard_arrow_up