Til innholdet

Nytt styre i FHF oppnevnt

Nærings- og fiskeridepartementet har på generalforsamling 15.juni oppnevnt nytt styre i FHF.

Laksemerd

FHF er det viktigste verktøy for investering i FoU i næringen og styret i  FHF har en svært viktig rolle i å sikre at næringens FoU-investeringer adresserer de viktigste utfordringene og bidrar til verdiskaping i næringen.

FHF er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og på generalforsamlingen 15. juni ble nytt styre valgt.

Det nye styret består av:

Edmund Johannes Broback, styreleder         
Britt Kathrine Drivenes, nestleder                
Ingvild Dahlen, styremedlem                                              
Kåre Heggebø, styremedlem                                                 
Øyvind Oaland, styremedlem                                               
Lisa Leinebø Pinheiro, styremedlem                                    
Paul Birger Torgnes, styremedlem                                        

 

keyboard_arrow_up