Til innholdet

Havbruk

05.06.2016

Ny rapport om havbrukets miljømessige bærekraft

I diskusjonen rundt havbruksnæringens miljømessige bærekraft er det en ting som er avgjørende; forskningsbasert dokumentasjon. Nå foreligger en ny rapport som sammenstiller kunnskap og drøfter havbruksnæringens miljømessige bærekraft.

Del artikkel

Det er gjort betydelig forskning og dokumentasjon på de fleste sider ved lakseoppdretten, ikke minst de miljømessige.

Men det har ikke vært sammenstilt og derved tilgjengeliggjort godt nok. Det er gjort i dette prosjektet.

Samtidig har forskerne basert på tilgjengelig forskning drøftet den norske oppdrettsnæringens miljømessige bærekraft og økologiske fotavtrykk, og satt det inn i et perspektiv som sier noe om næringens betydning som matprodusent.

Nå foreligger analysen og den er svært interessant.

Rapporten vurderer i hvilken grad norsk oppdrettsnæring er konkurransedyktig mot annen matproduksjon i et miljø- og bærekraftsperspektiv.

Den gir og en sammenstilling mellom laks, kylling, storfe og svin ut ifra dokumentasjon av de viktigste miljøindikatorer som CO2 fotavtrykk, forbruk av ferskvann, fôrfaktor, proteinretensjon og spiselig kjøtt per kilo fôr.

Analysen er gjennomført av forskerne Atle Guttormsen, professor ved NMBU, Frank Asche, professor ved Universitetet i Stavanger og Ivar Pettersen, seniorådgiver ved NIBIO og førsteamanuensis ved NMBU.

 

Du finner rapporten og informasjon om prosjektet her

keyboard_arrow_up