Til innholdet

Rettere fisk med pelagisk ensretter

Frysing gjør ofte at fisken blir bananformet. Ved hjelp av en ny maskin som kalles pelagisk ensretter blir fisken rettere, som kan øke verdien og gjøre filetering enklere.

Makrell
← Se flere resultater
Prosjekt:
901111

Når makrell og sild pakkes i esker og fryses, får mange individer en bananform, som den ofte beholder etter tining.

Det er ønskelig at mest mulig av den frosne pelagiske fisken til konsum opprettholder sin naturlige form, fordi det bidrar til bedre kvalitet. Fisken blir også enklere å filetere etter tining i mottakerlandene.

I prosjektet «Ensretting av pelagisk fisk» gjennom FHF har Optimar og Pelagia utviklet og satt i drift prototypen til en maskin som øker antall fisker med naturlig form i kassene. Prototypene har vært testet ut hos Pelagia Liavåg.

Gode resultater fra prosjektet

Prosjektet viser at maskinen retter ut fisken med gode resultater. Andel rett fisk i eskene har økt fra 66 prosent til 84 prosent, altså en forbedring på 27 prosent. Andelen bananfisk er redusert med nesten to tredjedeler, fra 13 til 5 prosent.

Erfaringene med ensrettet fisk er positive, ved at kassene buler mindre, og at pallestablene blir rettere. Dette er både positivt for håndteringen under transport og lagring, og for innfrysing fordi luftspalter mellom hyllene blir mer forutsigbare.

Ved at fisken ligger side om side, og ikke hulter til bulter, vil fisken i større grad fryse rett, og kjøperen vil få et bedre inntrykk av produktet. Dette kan igjen bidra til å øke attraktiviteten av norskprodusert pelagisk fisk på det internasjonale markedet.

Designet i maskinen er tilpasset ulike typer pakkelinjer. Den nye teknologien er nå tilgjengelig i markedet.

 

keyboard_arrow_up