Til innholdet

Ringvirkningsanalysen foreligger

Sintef har nå levert den siste ringvirkningsanalysen av sjømatnæringen. Den dokumenterer hvor betydningsfull næringen er, og er et godt verktøy for aktører i næringen.

bidrag_til_bnp

Dokumentasjon av verdiskapingen næringen bidrar med i landet, samt ikke minst ringvirkningseffekter er av stor betydning for aktører i næringen, ikke bare næringsorganisasjonene, men og enkeltaktører. Nå foreligger den siste, basert på 2011 og 2012-tall som er de seneste SSB-tall. Analysen viser i klare tall hvilket bidrag næringen gir til landet, med en total produksjonsverdi på 160 mrd. NOK, et bidrag til BNP på 47 mrd. og med 48.000 årsverk. Den viser en næring som skaper stadig større verdier for landet, og ikke minst hvordan ringvirkningene av næringens aktiviteter blir stadig viktigere.

Årets analyse innbefatter også en powerpoint-versjon. Det gjør at det blir veldig enkelt for aktører i næringen selv å kunne bruke denne dokumentasjonen i dialog med sine omgivelser.

 

Du finner den totale analysen og powerpoint-versjonen her

    

keyboard_arrow_up