Til innholdet

Skal teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid

Kan hydrogenperoksid nøytraliseres etter bruk til avlusning av laks? Det skal NIVA nå undersøke i et nytt FHF prosjekt.

Foto: wikipedia
Hydrogenperoksid

← Se flere resultater
Prosjekt:
901558

Etter den rekordstore lakselus utlysningen som FHF hadde rett på nyåret har det nå blitt gitt tilsagn i til sammen 11 prosjekter. Utlysningen var delt inn i fire områder hvor ett av områdene var «Ved bruk av medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus bør det etableres metodikk / teknologi som hindrer uakseptabel miljøpåvirkning».

Ett prosjekt har blitt gitt tilsagt innen dette området; Cleansulf som har som mål å teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid etter avlusning i fiskeoppdrett for å kunne redusere problematikken med mulig negativ påvirkning av hydrogenperoksid på marine organismer i miljøet.

Per i dag eksisterer det ikke slike metoder. FHF har som målsetting å kunne bidra med kunnskap til å forebygge og ha kontroll på lakselus med minst mulig håndtering av laksen og en forsvarlig medikamentbruk. I tillegg er en viktig målsetting for FHF å bidra til å redusere næringens miljømessige fotavtrykk.

NIVA, ved prosjektleder Pernilla Carlsson vil lede prosjektet som vil pågå frem til begynnelsen av 2021.

keyboard_arrow_up