Til innholdet

Skal utvikle et kunstig agn for snøkrabbe

FHF lyser nå ut midler innenfor sin PIB ordning for å utvikle et kunstig agn for snøkrabbe

Foto: Sintef Ocean
56826B96307e445fb497fd7a340c5dea

Det brukes store mengder sild og akkar i dag som agn i snøkrabbefisket. Dette er både dyrt, samt at det ut i fra et bærekraftsperspektiv er ønskelig å finne et alternativt kunstig agn som fisker like bra. 

FHF lyser derfor ut midler innenfor sin Prosjekt i Bedrift ordning til utvikling av en attraktant som kan fungere som kunstig agn for snøkrabbe. 

Søknadsfrist er 22. oktober kl 14.00

keyboard_arrow_up