Til innholdet

Utlysning: Elektrifisering av kystfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 3,0 mill. NOK for utvikling/utredning av en fremdriftsløsning for et kystfiskefartøy basert på batteri og brenselcelle med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff.

Foto: Fiskarlaget nord
A001 C002 0405E3 004.R3D.06 57 39 00.Still001 2
keyboard_arrow_up