Til innholdet

Utlysning: Kapasitetsutvikling i fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK for å studere og dokumentere kapasitetsutviklingen som har funnet sted i fiskeflåten de senere år, samt analysere hva som er driverne for denne utviklingen og hvilke konsekvenser disse endringene har medført med tank

Foto: Fiskarlaget nord
A001 C010 0405JU 003.R3D.07 15 23 16.Still001
keyboard_arrow_up