Til innholdet

02.11.2015

Havbruk

Alger og vannmiljø - en medvirkende årsak til dødelighet ved hydrogenperoksidbehandling?

En rekke anlegg har opplevd dødelighet ved hydrogenperoksidbehandling, men årsaken til den økende dødeligheten er fremdeles bare delvis kjent. Ledet av SINTEF fiskeri og havbruk, og i tett samspill med oppdrettere, fiskehelsetjeneste og aktører som driver avlusing, har FHF nettopp startet et nytt prosjekt for å forsøke å kartlegge betydningen av miljøfaktorer for dødelighetsepisoder.

Del artikkel

Gjellestatus før avlusing er også noe som vil bli vurdert, siden gjellene kan ha nedsatt funksjon både som følge av alger men også andre forhold kan påvirke dette. En teori er at blant annet alger kan være en ytre stressfaktor som øker risiko ved avlusing, kanskje spesielt hvis gjellefunksjonen er nedsatt i forkant av behandlingen. En viktig målsetting vil være å bidra til å etablere retningslinjer for når og hvordan avlusing med hydrogenperoksid kan utføres mest mulig risikofritt.

Basert på erfaringene med skadelige alger på 80- og 90-tallet, som ga akutt dødelighet hos oppdrettslaks, er det tidligere etablert grenseverdier for skadelige algeforekomster i norske farvann. Disse grenseverdiene er relatert til normal drift og ikke situasjoner der fisken håndteres. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om alge-/manetforekomster og hvordan disse eventuelt påvirker utfallet av avlusing med hydrogenperoksid.

"Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om og forståelse for miljøfaktorer, som kan påvirke velferdsmessige aspekt hos oppdrettsfisk før, under og etter avlusing med hydrogenperoksid. Dette vil være relevant i forbindelse med planlegging og gjennomføring av avlusingsoperasjoner på de enkelte lokaliteter med sikte på risikoreduksjon, sier Kjell Maroni, fagsjef i FHF"

Les mer om prosjektet her:
Avlusing med hydrogenperoksyd og miljøfaktorer

keyboard_arrow_up