Til innholdet

27.11.2020
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Anbefaler en endring av prøvemetodikk for måling av vanninnhold i klippfisk

I et nytt FHF prosjekt har det blitt påvist forskjeller mellom ulik metodikk for måling av vanninnhold i klippfisk, og forskerne anbefaler at det lages en ny protokoll som alle markedene kan omforenes om

Prosjekt:
901638
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Det er nå dokumentert at det kan være store variasjoner mellom ulike metoder som måler vanninnhold i klippfisk. Metodene benyttes for å klassifisere og merke klipp- og saltfisk som eksporteres. FHF-prosjektet er ledet og gjennomført av ANFACO (Spania).

Det er av stor betydning for næringa at målemetodene som benyttes er så korrekt som mulig. For eksport til Brasil kan konsekvensen være en betydelig økt tollsats dersom produktene må klassifiseres som saltfisk og ikke klippfisk. I Brasil er grensene satt slik at fisk med vanninnhold under 53% klassifiseres som klippfisk med et avgiftsnivå på 5%, mens overstiger fisken dette nivå så er det saltfisk med et avgiftsnivå på 10%.

Målemetoden som anbefales brukt i Norge er beskrevet i en standardprosedyre i Codex, men denne følges ikke av brasilianske tollmyndigheter. Ved bruk av den brasilianske metoden så viser dette prosjektet at det påvises i snitt et vanninnhold på 1,6 % høyere enn om en bruker metoden i Codex. Dette har i flere tilfeller ført til straffetoll i Brasil for produkter merket som klippfisk, men som blir analysert i stikkprøver til å ha vanninnhold over 53%.

Bilde: Forskjeller mellom Codex (grå streker) og Brasiliansk anbefaling (gule felt) for prøveuttak i klippfisk for analyse av vanninnhold.

I prosjektet så har forskerne også sett på hvor ressurskrevende de ulike metodene er og også hvilke av metodene som gir resultater med høyest presisjonsnivå. Basert på resultatene fra disse studiene så anbefaler forskerne å utarbeide en ny standard og gå bort i fra Codex. Metoden beskrevet i Codex er svært tidkrevende å gjennomføre og har større risiko for feil i gjennomføring som vil påvirke resultatene.

Neste uke arrangerer Norges Sjømatråds utsending i Brasil et møte med Brasilianske myndigheter og ambassaden for å diskutere problemstillingen. Hensikten er å jobbe proaktivt for en forutsigbar markedsadgang for norsk klippfisk. På møtet vil resultatene fra dette prosjektet presenteres.

-Vi ønsker å legge frem problemstillingen som har blitt synlig gjennom dette prosjektet. Vi håper at vi kan bli enig om at vi nå burde jobbe for å utarbeide en ny felles standard for prøvetaking og måling som både Norge og Brasil kan omforenes om, sier Øystein Valanes, fiskeriutsending i Norges Sjømatråd i Brasil. Dette vil gi den norske næringen en forutsigbarhet vi ikke har i dag.

Basert på resultatene fra dette prosjektet så har FHF nå lyst ut midler for å utvikle et håndholdt apparat for måling av vanninnhold i klippfisk som ikke krever at fisken som analyseres destrueres. Målsettingen er å lage en metode som dekker krav fra viktige klippfiskmarkeder slik som Brasil og Portugal for måling av vanninnhold.

keyboard_arrow_up