Til innholdet

11.11.2013

FHF prosjektet automatisk redskapsrapportering med viktige resultater til fiskeflåten

Siden april 2013 har fiskere kunnet motta informasjon om posisjoner på faststående redskap elektronisk fra Kystvaktsentralen. Ved hjelp av et nyutviklet konverteringsprogram kan posisjonene lastes direkte inn på kartplotteren kun ved et tastetrykk som er meget tidsbesparende. Disse resultatene kan FHF prosjektet nå melde om.

Fram til nå har prosessene knyttet til redskapsrapportering foregått manuelt. Arbeidet med å legge inn posisjonene en for en er tidkrevende og har til tider gått på sikkerheten løs. Den nye programvaren vil derfor både avlaste skipper og øke kvaliteten på posisjonsinformasjonen på faststående fiskeredskap da en oppnår større presisjon ved overføring av data elektronisk enn manuelt. Systemet er tilgjengelig for de fleste typer kartmaskiner.

"Resultatet fra dette prosjektet vil kunne bidra sterkt til å styrke fiskeflåtens beslutningsstøtteverktøy under fiske, noe som vil ha positive konsekvenser for sikkerhet, effektivitet og økonomi sier Rita N. Maråk, fagsjef i FHF".

Utviklingen som startet i januar 2013 ble gjort i nært samarbeid med næringen og kartplotterleverandører. Resultatet er blitt meget godt mottatt fra fiskere og forvaltning og representerer en stor forenkling av arbeid som tidligere har foregått manuelt.

Det arbeides videre med en videreutvikling av systemet som vil vise hvordan andre informasjonskilder (feks J-meldingger, faste installasjoner, sikkerhetssoner og værvarsel) enkelt kan gjøres tilgjengelig på kartplotteren. I dette videre arbeidet blir BarentsWatch en viktig aktør.

Les hele sluttrapporten her:
Sluttrapport - Elektronisk overføring av redskapsrapportering fra Kystvaktsentral til fiskeflåten

 

 

keyboard_arrow_up