Til innholdet

22.10.2013

Avliving av oppdrettslaks på båt

Avliving av fisk direkte i brønnbåt og transport av død fisk til pakkeri kan ha et stort potensiale sammenlignet med levende transport av fisk som benyttes i dag. I et nytt FHF-prosjekt skal det utvikles og optimalisere metoder for avliving av laks ved merdkanten.

Prosjektet skal nyutvikle og optimalisere metoder for avliving av laks ved merdkanten, noe som vil redusere håndtering og eliminere behov for transport av levende fisk med påfølgende krav til restitusjon, sammenlignet med dagens systemer. Et effektivt avlivingssystem så nær mær som mulig vil gi nye muligheter for slakting, pakking/videreforedling og eksport og med kvalitetsmessige og økonomiske gevinster for næringa som helhet. En slik prosess vil også representere en bedre smittehygienisk løsning knyttet til transport av slaktefisk langs kysten, og bidra til en forbedret fiskevelferd i tilknytning til slakteprosessen.

Forskningsarbeidet vil utøves av Fiskeriforskning AS med koordinasjon støttet av VESO AS og Mattilsynet. Marine Harvest stiller sine anlegg og kompetanse til disposisjon for prosjektet. Prosjektet ventes ferdig i september 2007.

keyboard_arrow_up